Trosrörelsen är smygkatolicism, kallar reformationen ”demonisk”

Med detta sagt, finns det många medlemmar i Trosrörelsen som är goda kristna, och säga vad man vill, så är de, i en tid då många traditionella kyrkor blivit extremt liberala, i alla fall bibeltrogna. Men överlag är denna rörelse mycket suspekt och verkar spåra ur mer och mer.

  • Hierarkiskt, odemokratiskt ledarskap

  • Tolkningsföreträde

  • Framgång för de få

  • Mystika upplevelser

  • Självförgudningslära (mer om det längre fram)

  • Ett Gudsrike på jorden här och nu

Och till dessa punkter vill jag även lägga LYX! Många av de stora ledarna inom Trosrörelsen lever i en helt sjuk lyx.

http://www.bibelfokus.se/blogg_180226

Böneutrop kränker individens rättigheter

Inga politiska eller religiösa budskap skall på regelbunden basis få utbasuneras på allmän plats. Klockringning är något annat, eftersom det bara markerar en händelse, finns inget religiöst alls i det. Religionsfrihet innebär frihet att utöva religion, men också frihet från ofrivillig religion. När det gäller ljud är det dessutom svårt att undvika, medan ett kors eller andra visuella religiösa symboler, så länge de står på privat mark, kan undvikas genom att vända bort blicken eller ta en omväg.

Böneutrop kränker individens rättigheter

Läs republikanernas memo om korruption inom DOJ och FBI mot Trump

Vänstermedia, som annars brukar älska öppenhet och transparens samt grävande journalistik, har plötsligt ställt sig på den korrupta statsmaktens sida, bara därför att de hatar Donald Trump. Man brukar ju tala om det, att hat förblindar.

Om man inte vill ta del av vänsterns vinkling och förfalskning av detta, kan man själv läsa memot. Vad det handlar om i korthet är att amerikanska justitiedepartementet under Obama samt det absoluta toppskiktet av FBI, använde sig av ”opposition research” betalad av Hillary Clintons kampanj samt demokratiska partiet (denna efterforskning har avfärdats av alla seriösa bedömare som skvaller, och spreds från Ryssland till en brittisk fd agent, som sålde vidare informationen till nämnda aktörer i USA) för att erhålla rätten att spionera på Trump. På samma suspekta material grundas även den utredning som FBI startade om ”collusion”, och samma material utgör grunden för den särskilda åklagaren Robert Muellers utredning av Trump. Allt detta när det i själva verket var Hillary som samarbetade med Ryssland för att smutskasta Trump, något som alltså nu fortsatts av byråkraterna i Washington.

Läs memot här:

Klicka för att komma åt 370598711-House-Intelligence-Committee-Report-On-FISA-Abuses.pdf

Hör ordföranden Nunes förklara innehållet:
http://www.foxnews.com/politics/2018/02/02/nunes-tells-fox-news-memo-was-released-out-public-obligation.html