Martin Luther King angående upplopp som politisk metod

“The limitation of riots, moral questions aside, is they cannot win, and their participants know it…Hence riots are not revolutionary but reactionary because they invite defeat. They offer an emotional catharsis, but they must be followed by a sense of futility.”

The Southern Christian Leadership Conference on April 4, 1968, några veckor före hans skjutning.

Den absurda verkligheten på en svensk genus-friskola

Alla barn ska kallas för ”hen”, pojkar pressas att bära klänning och Astrid Lindgren-böcker har slängts i normkritikens namn. Det är verkligheten på en kommunal förskola i södra Sverige. – En dag viskade en flicka i mitt öra: ”Är jag en pojke eller flicka?”, berättar en av barnskötarna på förskolan.

https://www.varldenidag.se/nyheter/genusforskola-vi-slangde-alla-bocker-om-pippi-och-emil/reprid!Mox9LCNwAyhygNeVenhjIw/