En bild säger mer än tusen ord — Socialliansen och Socialmoderaterna

Den 27 december 2014 vet jag hur det känns att gå till sängs i ett icke-demokratiskt land. Det är en blandning av bitterhet och illamående.

645@70 645@71 645@72 645@73 645@74 B5eg4ELCMAAiowR.jpg large B53cj7PCYAEE7g3.png large B53qpqwCEAAXIen.png large B531z_0IAAIe0N-.jpg large maktkartellen-1 nya-socialmoderaterna social-alliansen

En av alla debattartiklar som nu faktiskt står upp för demokratin:

http://bloggar.expressen.se/lottagroning/2014/12/decemberoverenskommelsen-pyttsan/

Problemet är bara att det är för sent. Journalisterna, även de med mer vettiga åsikter och demokratisk ryggrad, har deltagit i svartmålningen av SD:s politik på ett sätt som har drivit fram denna utveckling. Även journalister har ett ansvar att stödja SD i de fall deras förslag anses vara bra för Sverige. Så har inte skett. Något att fundera över för alla journalister som nu kritiserar uppgörelsen…

Här en till, som kräver att KD lämnar uppgörelsen, något som inte kommer ske så länge Hägglund är partiledare:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-maste-laemna-decemberuppgoerelsen-12867

Decemberrevolutionen 2014, aldrig har jag skämts så över att vara svensk!

Det mest allvarliga är att parlamentarismen helt sätts ut spel, och hela makten flyttas till regeringskansliet. Dessutom görs detta genom partipiskan som kräver att av svenska folket valda riksdagsledamöter inte skall rösta på den politik de har valts att driva fram.

Förutspådde Jesaja Jesu födelse?

Enligt en del, däribland Matteus, förutspår profetian i Jesaja 7:14 Jesu ankomst till jorden.

Därföre skall Herren själv giva eder ett tecken; si, en Jungfru är havandes, och skall föda en son, den skall hon kalla ImmanuEl. [”Gud hos oss”]

Kritikerna menar att det rör sig om en felöversättning av Matteus. I Jesaja står det nämligen ”ung kvinna” och i Matteus ”jungfru”. Som man kan se ovan översattes ”ung kvinna” till ”jungfru” i Karl XII:s Bibel, men ända sedan 1917 års översättning står det ung kvinna i Jesaja.

Man kan dock på goda grunder hävda att ”jungfru” är en bättre översättning. Dels betyder ju ordet jung-fru just ung-kvinna, dels så var en ung kvinna förr helt och hållet liktydigt med en oskuld. Det var otänkbart i de flestas sinnen att en ung kvinna, en ”ungmö”, en ”jungfru”, skulle ha haft sexuella relationer. Därför har ordet för ”ung kvinna”, jungfru, blivit liktydigt med oskuld i det svenska språket. Samma fenomen var säkert ännu tydligare på den tid Jesaja skrev. Det var säkerligen därför översättarna av gamla testamentet till grekiska på 200-talet f. Kr. (Septuagint) också de översatte till ”jungfru” i stället för ”ung kvinna”. ”Ung kvinna”, ”ungmö”, var helt enkelt helt synonymt med ”jungfru”, ”oskuld”.

Slutsats: man kan i varje fall inte av språkliga skäl säga att profetian inte gäller Jesus.

Carl Bildts intressekonflikt

Det finns i USA en lag, som skall hindra medborgare från att förhandla med främmande makt utan parlamentets godkännande. Lagen kallas ”Logan act” och lyder som följer:

§ 953. Private correspondence with foreign governments.

Any citizen of the United States, wherever he may be, who, without authority of the United States, directly or indirectly commences or carries on any correspondence or intercourse with any foreign government or any officer or agent thereof, with intent to influence the measures or conduct of any foreign government or of any officer or agent thereof, in relation to any disputes or controversies with the United States, or to defeat the measures of the United States, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both.

This section shall not abridge the right of a citizen to apply himself, or his agent, to any foreign government, or the agents thereof, for redress of any injury which he may have sustained from such government or any of its agents or subjects.

Andemeningen i lagen är alldeles utmärkt (även om den inte verkar följas). Vad händer till exempel när ett lands allra högsta utrikespolitiska representant, utrikesministern, deltar åtskilliga gånger på hemliga möten med världens mäktigaste människor utan att redovisa för riksdagen eller folket vad som har sagt och beslutats? Det var just det som skedde när Carl Bildt deltog, som utrikesminister, på Bilderberg-mötet åren 2006, 2008, 2009, 2013.

Invandring handlar inte om religion, utan om hur vi ser på nationer och stater

Det är därför förvånande att nu även frikyrkornas högsta företrädare sällar sig till Svenska kyrkans vänsteragitation. Var i Bibeln står det: du skall öppna ditt lands gränser för främlingar? Snarare är väl Bibeln 1) En extremt nationalistisk skrift 2) Tydlig med att påpeka att Jesu rike inte är av denna världen. Det var ju därför Jesus vägrade att alliera sig med seloterna som ville ha krig med romarna.

http://www.varldenidag.se/debatt/2014/12/19/Debatt-Hjalpa-manniskor-pa-flykt-ar-bland-det-viktigaste-vi-kan-gora/

Det är också ironiskt att många av de invandrare som pastorerna ovan vill släppa in i Sverige troligen sympatiserar med islamistiska rörelser och därmed ansvarar för förföljelsen av kristna i Mellanöstern.

Vidare bör vi komma ihåg att bara en mycket liten del av dem som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd är verkliga flyktingar. Siffran 5-10% har nämnts. Läs gärna Jan Tullbergs bok angående detta:

http://www.lasningen.se/wp-content/uploads/2014/04/lasningen-tullberg1.epub

ISIS halshugger fyra kristna barn som vägrar förneka Jesus

http://usapol.blogspot.se/2014/12/isis-halshugger-fyra-kristna-barn-i-irak.html

Det är här på plats att påminna om en mycket viktig skillnad mellan islam och kristendom.

Hur man sprider sin tro? Kristendom: genom mission och spridande av ordet. Islam: genom svärdet, erövring och förtryck.

Hur man behandlar avfällingar? Kristendom: var och en är fri att avsäga sig sin kristna tro. Islam: den som avsäger sig den islamiska tron är fredlös och skall straffas med döden.