Varför Löfvén troligen kommer utlysa extraval

Det finns bara ett sätt att lösa knuten och bilda en duglig regering, och det är enligt mig ett kabinett bestående av M och KD, med SD och L som aktiva stödpartier (med budgetförhandling) och C som passivt stödparti (utan budgetförhandling). Detta skulle leda till en stabil regering som får igenom sin budget i riksdagen. Men har nämligen 174 mandat som då skulle kunna rösta för budgeten, och C kan helt enkelt rösta på sitt eget budgetförslag och inte på vänstersidans, vilket leder till att budgeten går igenom, eftersom det inte krävs absolut majoritet för att få igenom budgeten i riksdagen. Samma sak vid eventuella misstroendeomröstningar, då kan C bara lägga ner sina röster så sitter Kristersson kvar.

Om C inte är villiga agera passivt stöd åt Kristersson, men heller inte är villiga att budgetförhandla med V, då kommer vi till ett extraval.

Eftersom Löfvén troligen inser att den här lösningen finns, kan det ändå bli så att han utlyser extraval istället för att riskera talmansrundor som leder till en M/KD-regering.

Frågan är bara om S är villiga att acceptera att regera med aktivt stöd av V, som dessutom troligen kommer gå stärkta ur valet, och om MP gör det? Och i vilket fall kommer den andra sidan bli större, så epoken Löfvén går nu troligen i graven.

FBI inblandat i stormningen av Capitolium

Ledande personer i stormningen av Capitolium slipper åtal och deras identiteter har sekretessbelagts (FBI-ageneter?), medan vanliga människor som promenerade omkring inne i byggnaden arresteras och hålls i isoleringsceller. Detta var en planerade aktion för att tysta Trump och hans rörelse, troligen iscensatt av FBI. Exakt samma sak gjorde Hitler och nazisterna med riksdagsbranden när de kommit till makten, då de skyllde på vänstern.

Tucker Carlsson på Fox News har tagit upp detta i sitt program.

Millennialistiska missförstånd

Några argument nedan för den amillennialistiska hållningen, som bland annat de lutherska kyrkorna omfamnar, medan många av de samfund som uppkommit från 1800-talet och framåt istället har en premillenialistisk hållning, dvs att Jesus efter att han har återvänt kommer upprätta ett bokstavligt tusenårigt rike här på denna jorden innan den nya himlen och jorden kommer skapas. Medan amillenialisterna menar att tusenårariket är bildligt, inte exakt tusen år, pågår just nu och består av de troende fram till Jesu återkomst. Sedan finns en liten minoritet som har en sk postmillenialistisk hållning, som jag tror menar att Jesus kommer först efter att ett bokstavligt tusenårigt rike har upprättats av de troende här på jorden.

Argumenten för den amillennialistiska åskådningen hittar man på sidan 25 och framåt i denna PDF: