Slöseri när skattepengarna går till poddar och propaganda

Politik handlar om prioriteringar. Att skattebetalare får stå för notan för vad som taskigt kan kallas kommunal propaganda samtidigt som kommuner landet över lämnar den höga skatten orörd och på en del håll även höjer den är knappast en bra prioritering. Skattebetalarnas pengar bör i första hand gå till sådant som skattebetalarna har behov av, som kommunallagen fint kallar “angelägenheter av allmänt intresse”, och inte till dyra kommunikatörer och kommunikationsinsatser.

https://www.gp.se/debatt/enormt-sl%C3%B6seri-n%C3%A4r-skattepengarna-g%C3%A5r-till-poddar-1.32740239

Sköna nya värld: banker och webhotell stänger av oliktänkande

Alla hade väl trott att åsiktsförföljelse i den fria världen skulle komma via staterna, och så har i viss utsträckning skett, men den sker nu i rasande takt också med hjälp av storföretag (utan att politikerna verkar bry sig). Om den här trenden fortsätter är det fria samhället ett minne blott inom några år. Två exempel:

Barclays avslutar två kristna brittiska organisationers konton efter att banken utsatts för påtryckningar genom en kampanj på sociala medier. De drabbade organisationerna erbjuder frivillig hjälp för människor som vill lämna sin homosexuella livsstil.

https://www.varldenidag.se/nyheter/storbank-avslutar-konton-for-kristna-organisationer/reptgn!@OfDLxXWZrVVZmYj8ffTw/

Xfinity Comcast has BANNED the Laura Loomer For Congress campaign from sending our fundraising emails and text messages. This is an extreme escalation of censorship of conservatives!

https://www.bitchute.com/video/EC08-bRZmE4/?list=watch-later&randomize=false

Därför krossas liberalerna, länge leve liberalismen!

För dem som inte vet det, var de första konservativa helt enkelt klassiska liberaler, som motsatte sig de alltmer radikala strömningarna som kom ur den franska revolutionen. Så precis som Dick Erixon skriver i sin artikel är det idag de ”konservativa” som försvarar de liberala friheterna.

Men kulturkampen handlar om vänsterns anarkistiska förtjusning i känslostyrd irrationalitet, och den står mot konservativ övertygelse om förutsägbarhet genom lag och ordning. Här ställs vänsterns globalistiska drömmar mot konservativ respekt för nationella traditioner. Här står bejakande av familjen och de små gemenskaperna mot radikala mål om ”död åt familjen!”. I dessa kulturbaserade åsiktsskillnader går det inte att enkelt kompromissa. Antingen det ena eller andra. Digitalt. Någon mittenposition mellan 0 och 1 finns inte.

Kulturkampen krossar liberalerna