Fri abort ett kommunistiskt arv

Och så sent som 1964 uttalade Social­demo­kra­tiska kvinnoförbundet att fri abort inte var i kvinnornas intresse. Fri abort skulle bara medföra att omgivningen pressade kvinnorna att göra abort mot deras vilja. Det tankesätt som präglade politiken var att kvinnorna egentligen ville föda sina barn – det var andra krafter som ville pressa dem till abort. Samhällets uppgift var att stötta kvinnorna i en svår situation.

Så tänkte man då.

Under 60-talet förändrades dock synsättet.

https://www.varldenidag.se/ledare/fri-abort-arett-kommunistiskt-arv/reptcd!khZU1DJSQDsbheWDNzNB9g/

Så besegrade Kina corona-viruset

I den här dokumentären från Deutsche Welle inifrån Kina får man en insikt i de drakoniska åtgärder som har vidtagits och det övervakningssamhälle som har vuxit fram (och detta är i Peking, tänk då vad som gjorts i Wuhan!) för att stoppa spridningen. Liknande åtgärder har faktiskt vidtagits i Sydkorea, som även om det är en demokrati har en befolkning med lång tradition av att lita på och underkasta sig auktoriteter. Framförallt har den omfattande testningen lyfts fram som en framgångsfaktor. Hur vi i västvärlden ska klara detta, och hur ekonomin inte fullständigt ska stanna av, är en gåta. Det vi får hoppas på är nya behandlingar som kan mildra symptomen och i förlängningen ett vaccin.

Bara 4 % av de ”syriska flyktingarna” är från Syrien

The vast majority of the migrants detained in Greece, the government claims, are actually Afghans, comprising 64 per cent of the total.

Migrants from Pakistan account for almost a fifth of detainees, at 19 per cent, with migrants from Turkey itself in third place, at 5 per cent.

Syrians are said to be in a distant fourth place, at just four per cent, followed by Somali migrants at 2.6 per cent, with migrants from countries across Asia and Africa including Iraq, Iran, Ethiopia, Morocco, Bangladesh, and Egypt accounting collectively for 5.4 per cent.

https://www.breitbart.com/europe/2020/03/10/greek-government-only-four-per-cent-of-refugees-breaching-border-are-syrian/