Varför inför regeringen vaccinationspass nu?

https://www.friatider.se/vaccinpass-infors-i-sverige

Detta beslut är problematiskt på så många sätt:

  • Det är fascism. Det är inte politikerna som äger landet, och alla medborgare är fria i sitt eget land. Man är också fri att bestämma över sin egen kropp och läkarvård.
  • Beslutet tas av en myndighet, helt utan demokratiskt stöd. Beslutet har stöd i den lag som de borgerliga partierna ryggradslöst röstade igenom och förlängde i riksdagen och som ger regeringen diktatoriska befogenheter.
  • Vi har ingen kris just nu. Endast ett 30-tal på IVA i hela landet. Detta är hanterbart och är det lägsta det varit sedan pandemin bröt ut, med undantag av några sommarmånader.
  • Alla andra faktorer utan vaccinet bortses från, till exempel riskgrupper och alternativa behandlingsmetoder. Nu dras även unga friska människor, och framförallt alla de som redan haft sjukdomen och har naturlig immunitet, in i ett högst tveksamt vaccinationsexperiment, som dessutom ger ett högst tidsbegränsat skydd, till skillnad mot riktig immunitet och en hälsosam livsstil.
  • Av de som dör av smittan är över 80 % vaccinerade: https://www.friatider.se/20-av-23-doda-var-vaccinerade

Ivermektin bevisat effektivt i behandling mot Covid

Men det motarbetas av alla inblandade parter…

Efter behandling med ivermektin i fyra dagar hade 86 procent av hans patienter tillfrisknat, efter sex dagar hade 94 procent återhämtat sig, uppger professorn. Läkemedlet ska ha dödat coronaviruset och patienterna ska inte längre ha varit smittsamma.

https://www.varldenidag.se/nyheter/israelisk-professor-vill-se-mer-forskning-pa-ivermektin/repuje!NOXCD8BfdAHzebNFx1DSZg/

Sagor och dramer pekar mot den sanna myten om Kristus

Giltigheten i Tolkiens och Lewis tankar om detta är tämligen lätt att kontrollera genom ett tankeexperiment. Hur kommer det sig att så många sagor och berättelser genom tiderna har varit variationer på temat om den vite riddaren som räddar jungfrun ur ondskans – eller drakens – klor, och efter många vedermödor förenas med sin brud?

Är kanske arketypen för detta den vitaste av alla riddare, Kristus, Guds son, som kämpade med och besegrade Draken som höll Bruden – Hans församling – fången?

https://www.varldenidag.se/kultur/tolkien-sagor-och-dramer-pekar-mot-den-sanna-myten/repuhb!NwE9NzhHqEvSrAN2xURxZw/

Van Morrison stäms av Nordirlands hälsominister för att ha kallat honom ”Farlig”

Ja, detta trodde man aldrig få uppleva, att en minister skulle stämma en medborgare för att ha kritiserat honom! Det ska också sägas att ministern i fråga hade kallat Morrison ”farlig” innan Van gjorde sin kommentar. Så man får tydligen inte ens försvara sig mot dessa dårar.

https://www.breitbart.com/europe/2021/11/09/van-morrison-sued-by-health-official-over-anti-lockdown-remarks/