Var går välfärdens gräns?

  • I Kalmar län får asylsökanden, som aldrig betalt skatt i Sverige, gratis busskort. Medborgarna i Kalmar län tvingas både betala skatt och busskort.
  • I Lund tillåts EU-migranter bosätta sig var som helst, även om markägare inte ger sitt tillstånd. Svenska medborgare får inte bete sig så.
  • I Umeå får asylsökande försörjningsstöd trots att de fått avslag och inte har rätt att vara i Sverige, men ändå stannar i landet.
  • I Göteborg står terroråtalade inför rätta för mord, medan deras anhöriga registrerat firma för att å den åtalades vägnar kräva bidrag i hundratusenkronorsklassen i form av personlig assistans.

http://www.svd.se/var-gar-valfardens-grans/om/ledare

http://erixon.com/blogg/2015/07/valfardens-grans-mot-omvarlden/

Vecka 31, 2015

En författare som vet tillräckligt om det han skildrar ”kan utesluta saker som han känner till, och skriver författaren med tillräckligt mått av sanning får läsaren lika stark känsla av dessa saker som om författaren skrivit ned dem. Värdigheten hos ett isbergs rörelse beror på att endast en åttondel av det befinner sig ovan vattnet.”

Ernest Hemingway, ur Döden på eftermiddagen

Var det gamla förbundet mellan Gud och Israel exklusivt för Jakobs ättlingar?

Det finns flera passager i Moseböckerna om hur främlingar ska behandlas (läs bland annat här). I 4 Mos. 15:15 läser vi följande, som berör offerstadgan som ska gälla i det kommande förlovade landet:

15Inom församlingen skall en och samma stadga gälla för eder och för främlingen som bor ibland eder. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte: I själva och främlingen skolen förfara på samma sätt inför HERRENS ansikte. 16Samma lag och samma rätt skall gälla för eder och för främlingen som bor hos eder.

Det här visar att Gud använde en folkstam (Jakobs ättlingar) som bärare och bevarare av hans Ord och hans förbund med mänskligheten, men att själva förbundet och Ordet inte var bundet till denna folkstam, utan gällde alla som bodde hos Israel. I det nya förbundet är Israel alla som bor i Kristus. Att större delen av Jakobs ättlingar har förkastat Kristus innebär att den delen inte längre ingår i förbundet med Gud.

Polisen tappar nu greppet om Malmö, drogförsäljning pågår helt öppet: detta är morgondagens Sverige om inget görs!

P. S. FInns det ingen som kan tipsa Polisen om nolltolerans-metoden, som varit så lyckad i USA. Tanken är precis motsatt till Malmöpolisens agerande, dvs lägg resurserna på de små, lättutredda brotten, så stämmer man på lång sikt i bäcken mot de grövre brotten. Nu bäddar man i stället för ännu värre situation i framtiden. Blir Malmö den första staden i Europa som kollapsar?

America: Freedom to Fascism — Aaron Russo

https://i0.wp.com/ecx.images-amazon.com/images/I/41bp9YpXlgL.jpg

Den före detta hippien och konsertarrangören Aaron Russo blev under 1970- och 80-talen en framgångsrik manager (Bette Midler) och filmproducent (The Rose, Ombytta roller). Det här är hans sista film (som regissör), en dokumentär om Federal Reserve-systemet, amerikanska skatteverket (IRS) och New World Order.

Filmen fokuserar på två huvudsaker:

– Det finns ingen laglig grund i USA för staten att ta ut inkomstskatt

– Federal Reserve, som är en privat centralbank utan insyn men med rätten att skapa USA:s pengar

– Vilka som ligger bakom Federal Reserve och New World Order nämns bara i förbifarten, men Russo, som kände en av bröderna Rockefeller, var väl insatt i detta. Han valde dock att fokusera på Federal Reserve, som han kallar ”the head of the beast”. Han påstod för övrigt i en intervju (finns på YouTube) att Rockefeller hade avslöjat 9/11-attacken för honom på förhand.

Det här är ett ämne som man hör nämnas då och då. Ron Paul är en amerikansk politiker som brukar kritisera Federal Reserve-systemet. Jag kan bara säga att filmen trots allt är trovärdig, i synnerhet som den gjordes 3 år före finanskrisen 2008. Och vill man veta vad Russo menar med att centralbankerna i framtiden kommer kontrollera nationerna i ett globalt system där folket inte har något att säga till om, så kan man titta på vad som händer i Grekland just nu!!! (Synd bara att grekerna själva inte fattat att de måste lämna euron, men frågan är om de ens får det? De måste också sluta skuldsätta sig i framtiden.)

DEN SOM KONTROLLERAR ETT LANDS PENGAR, KONTROLLERAR LANDET!

Betyg: 4/5

Hela filmen går att se via länken nedan eller på YouTube.

http://freedomtofascism.com/

Finns satanism på riktigt?

Det här är en av de bästa dokumentärerna jag har sett i ämnet. Oavsett om man tror på det metafysiska kan ingen förneka förekomsten av satanister och deras rituella brott. Missa inte 1 timme och 10, 15 minuter in i filmen där mödrarna berättar om hur de har tvingats offra sina egna nyfödda barn. Och tro inte på Aquino och LeVey, Satan är lögnens fader.