Alfred Kinsey — den sexuella revolutionens skapare, hbtq-rörelsens gullgris, pervo och pedofili-förespråkare

Den här mannen, som ligger bakom i stort sett hela västvärldens sexualpolitik sedan andra världskriget, ansåg öppet att pedofili var naturligt; han till och med rekommenderade det. Det är han som ligger bakom påståenden om ”barns sexualitet” och annat trams. De här männen döljer sin egen perversa sexualitet bakom ”forskning”. Vilken var då deras forskning kring ”barns sexualitet” och påståendena att vuxna kan ”hjälpa” barn i deras sexuella utveckling genom att ha sex med dem från tidig ålder. Jo, deras forskning bestod i att kontakta pedofiler världen över som i hemlighet fick rapportera in sina erfarenheter till dem, vilka de sedan använde som argument för att barnen ”tyckte om” samlagen och att det var ”naturligt” och ”ofarligt”.

Hippierörelsen, hbtq-rörelsen, RFSL och andra har alla använt sig Kinseys ”forskning” för att rättfärdiga sin syn på sexualitet. Att tabuet ”sex med barn” inte har överskridits har endast att göra med den instinktiva och nedärvda rättskänslan hos vanliga, rättskaffens människor. Hade de här människorna fått bestämma, hade dock även det tabuet brutits. Bevare oss väl!

Bildresultat för alfred kinsey

Det berättas i programmet att Kinsey blev så perverterad efter ett tag, att han ville ha sex med alla sina kolleger i sitt team (han var smygbög), och en gång omskar han sig själv utan bedövning med en vanlig fällkniv: en desperat man, slav under sitt begär.

Det är alltså denne, som vi har satt vår tillit till angående vad som är normalt inom sexualitet!

Skavlanskandalen — en historia som kommer gå till den politiska historien

När ställer Skavlan Löfvén mot väggen för det här?

https://nationellyttrandefrihet.wordpress.com/2015/03/30/antisemitismen-okar-inom-socialdemokraterna/

https://nationellyttrandefrihet.wordpress.com/2015/03/30/antisemiter-och-kriminella-socialdemokrater/

”Skavlan är en lydig hund.”

http://www.dagbladet.no/2015/03/31/nyheter/pluss/innenriks/sverigedemokratene/skavlan/38479753/

Programmet manipulerat och SVT ljuger:

”Flere av medlemmene i Kringkastingsrådet er kritiske til Fredrik Skavlans intervju med Sverigedemokraterna-leder Jimmie Åkesson.”

http://www.vg.no/rampelys/tv/media/kringkastingsraadets-medlemmer-om-skavlan-intervjuet-umusikalsk-ubehagelig-pinlig/a/23426728/

Folkstorm i Norge, INTE FEJKAD 🙂

anders_lindberg_fejkad_folskstorm_b

Svenska rättsstaten i fritt fall

Här två exempel som illustrerar två mycket allvarliga företeelser i den svenska rättsstaten.

— De orimliga beviskraven. Det heter bevisat utom rimligt tvivel, INTE utan tvivel.

Våldtäktsman frias på ytterst märkliga grunder, trots att det finns både vittnesmål, teknisk bevisning och det är säkerställt att han befann sig på platsen och genomförde samlaget. Rimligt tvivel någon?

http://unt.se/uppland/uppsala/forskare-skandalos-dom-3658704.aspx

— Polisens ovilja att ingripa vid vissa typer av förseelser, helt godtyckligt och självsvåldigt från deras sida.

Zigenarfamilj bryter sig in och bosätter sig i en svensk familjs stuga, men Polisen vägrar att avhysa dem!

http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2015/03/30/tiggarnas-lager-revs/

Uppdatering: Nu anmäls Polisen av medborgare, http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2015/04/08/jo-anmald-for-att-inte-ha-kort-ut-tiggare/

Vecka 14, 2015

Människan vill gärna ställa fram sig själv såsom det viktigaste, sitt eget såsom det bästa; hon vill vara även det hon ej behöver, och synas även det hon ej är; hon sätter sig i beroende av andras lösa tycke, och förhäver sig ändå över dem i sitt sinne; hon är på samma gång svag och stolt.

Johan Olof Wallin

Det enklaste och tydligaste beviset för Guds existens — är Jesus

But that isn’t how I came to faith. I first became interested in the existence of God after reading the gospels. I read them as a curious atheist. A local pastor aroused my curiosity by providing a few choice samples of Jesus’ teaching, and I was simply curious to see if the gospels contained any additional wisdom. I was no more committed to Jesus as an ancient teacher than I might be to Buddha, Socrates or any other ancient sage.

But the gospels resonated with my experience as a detective and demonstrated many characteristics of eyewitness testimony. I was quickly engaged in a forensic statement analysis of the gospel of Mark and it wasn’t long before I was taking what the gospels said seriously. I discovered:

1. The gospels were written very early
2. The gospels were transmitted carefully
3. The gospel information was protected and preserved
4. The gospel claims about Jesus were consistent with non-Christian sources
5. The gospel accounts were testable

28

If the Gospels Are True, God Exists

In the end, I came to the conclusion that the gospels were reliable eyewitness accounts that delivered accurate information about Jesus, including His crucifixion and Resurrection. But that created a problem for me. If Jesus really was who He said He was, then Jesus was God Himself. If Jesus truly did what the gospel eyewitnesses recorded, then Jesus is still God Himself. As someone who used to reject anything supernatural, I had to make a decision about my naturalistic presuppositions.

http://coldcasechristianity.com/2015/jesus-is-evidence-that-god-exists/

Angående Expressens ”avslöjande” av nämndemän — och är islam en sekt?

Expressen kommer med några anmärkningsvärda vinklingar i sin senaste installation av åsiktsförföljelser. Bland annat vill de mena att det inte är tillåtet att tala om ”anti-vitt våld” och vita personer som flyttar från Rosengård. Detta anses rasistiskt eftersom liknande språkbruk används i högerextrema kretsar. Om det är ett ok språkbruk bör endast mätas med den måttstock som kallas VERKLIGHETEN. Jag vill lova, att anti-svenskt våld och språkbruk är ganska omfattande i många stadsdelar i Sverige idag.

Vidare måste alla kommentarer bedömas utifrån det sammanhang de har gjorts i och utifrån det faktum att personen som skrivit trott sig vara anonym. Har vi inte alla någon sagt eller tänkt något för oss själva som vi aldrig skulle stå för utåt eller när vi besinnat oss. Och har vi inte sett och hört hur offentliga personer uttalar sig när de tror att mikrofonen är avslagen. ”Den som är utan synd, kastar den första stenen…”

De två andra kommentarerna handlar egentligen bara om kritik av islam, uttryckt med något pikant språkbruk. Den ena handlar om att islam är en sekt, den andra om att vi ska ”mota Muhammed i grind”.

Knappast förbjudna åsikter eller? Hur var det Expressen, är ni Charlie eller inte?

Angående om islam är en sekt, så kan väl det kanske ifrågasättas eftersom det är en så stor religion, men faktum är att den uppvisar vissa likheter med en sekt. Här är några kriterier för att identifiera en sekt:

  • Man hävdar extra uppenbarelser utanför Bibeln (detta är relevant eftersom islam anser sig bygga på judendomen och kristendomen)
  • Man har en mycket stark uppdelning i ”vi och de”, inte bara andligt utan också världsligt; man skall inte beblanda sig med de ”otrogna”
  • Man förföljer och stöter ut sådana som lämnar gruppen. I islam går man till och med ett steg längre och förespråkar dödsstraff för avfällingar
  • Man har en mycket stark ledare som har oinskränkt makt och anses ofelbar, alltså Muhammed

Alla dessa villkor uppfyller islam, och den kan med andra ord mycket väl kallas en sekt utan att vara fel. Andra har en annan åsikt, men låt debatten föras, inte kvävas.

http://www.expressen.se/nyheter/hagnell-entledigad–fler-under-utredning/

Tre olika sätt att se på helvetet

Bibeln ger stöd för tre olika helveten.

1. Traditionalism = evig fördömelse och pina.

2. Konditionalism = de onda uppstår samtidigt med helgonen men avskiljs och får sitt straff. Straffet är dock tidsbegränsat och de utplånas.

3. Universalism = alla människor får i slutändan försonas med Gud efter ingen, kortare eller längre tid i helvetet.

Här finns en uppställning med Bibelverser som stöder de olika synsätten:

http://rethinkinghell.com/explore/

helltriangle_med_detail