Tillväxt är människor

Om man vill hindra ekonomisk tillväxt måste man hindra människor från att använda sin fantasi och uppfinningsrikedom. Och tillväxt innebär inte automatiskt större resursförbrukning utan kan tvärtom vara en besparing genom effektivisering!

https://www.fokus.se/2021/04/tillvaxt-ar-manniskor/