Bevis svart på vitt att röster stals från Trump

I tabellerna i denna tidning, som kartlägger rösträkningen minut för minut för Pennsylvania och Georgia, kan man svart på vitt se att Trumps röster faktiskt minskar vid vissa tillfällen! Detta kan bara ske genom manipulation. Det förklaras hur det skett inne i tidningen.