Kommunernas låneskuld exploderar till följd av invandringen

Den kraftiga befolkningsökningen skapar en allt större efterfrågan på vård, skola och andra välfärdstjänster. Och får kommunernas belåning att fördubblas. Kommuninvest bedömer att kommunernas upplåning ökar från runt 500 miljarder kronor till över 1 000 miljarder kronor år 2024.

Kommunerna behöver låna till att bygga ut infrastrukturen i form av nya bostäder, skolor och lokaler för vård.

http://dagensopinion.se/kommunernas-l%C3%A5neskuld-f%C3%B6rdubblas-till-1-000-miljarder

Vilka skyddar ISIS?

De stora skurkarna är i ordning: 1) Turkiet, 2) USA osv… Det är Turkiet som har möjliggjort att IS-krigare har kunnat passera ut och in till området, det är Turkiet som har köpt ISIS olja och sålt den vidare, det är Turkiet som har släppt på migrationsströmmarna in till Europa. Är Turkiet den farligaste fienden, som vi i väst har underskattat? Är det de som kommer leda Europa in i fördärvet? USA är skyldiga för de har vetat om vad som skett och struntat i det, samt har beväpnat rebeller som de vetat stod IS nära och därmed beväpnat IS indirekt.

Moderaterna fortsätter bedriva låtsaspolitik

Moderaterna har idag gått ut med ett mycket skarpt och i mycket bra förslag kring migrationskrisen. Problemet är bara fortfarande att svenska politiska beslut tas i Sveriges riksdag, inte på presskonferenser eller i Aktuellt-studion. Om AKB och M var seriösa i sitt förslag, kan de försöka skapa majoritet i riksdagen och därigenom få igenom sin politik. För det krävs förstås att man förhandlar med alla representanter för Sveriges befolkning, inkl. SD:s.

http://www.svd.se/m-foreslar-fler-flyktingatgarder/om/svenskt-flyktingmottagande

Majoritet av näringslivstopparna vill se gemensam alliansbudget

Ipsos har släppt en rapport som visar att 51 procent av näringslivstopparna vill ha att Allianspartierna går fram med en gemensam budget ”så snart som möjligt”.

39 procent anser Allianspartierna ska presentera och rösta på sina egna budgetmotioner men i stället samarbeta för att ändra enskilda delar i regeringens budget under beredningen i finansutskottet.

Bara 7 procent tycker att Allianspartierna ska presentera och rösta på sina egna budgetmotioner och släppa igenom regeringens budget i sin helhet.

http://dagensopinion.se/h%C3%A4lften-n%C3%A4ringslivstopparna-vill-ha-gemensam-alliansbudget-nu