Åke Bonnier tycker att Jesus stinker

När en av svenska kyrkans högsta företrädare (biskop i Skara stift) tar avstånd från att Jesus var Messias (Kristus), och kallar denna syn för något som stinker, då kan man med rätta tala om att antikrist har fått fotfäste i svenska kyrkan. Nu var det ju inte bara Nya testamentets författare som ansåg att Jesus var Kristus, utan det ansåg Jesus själv. Så Åke Bonnier anser alltså att Jesus stinker. Och om man inte anser att Jesus är Kristus, varför kallar man sig då överhuvudtaget ”kristen” (det är ju därifrån namnet kommer).

Detta skriver han i förordet till den nya boken ”Tala väl”:

Åke Bonnier skriver: ”Profeten Jesaja skrev inte om Jesus och dessutom fanns det tre Jesaja” (s 9). Han har sålunda svalt bibelkritikens sönderstyckande av den enhetliga Jesajaboken (se min bok ”Jesajas bokrulle”, s 22ff) och dess bortförklarande av de messianska profetiorna. Grundsynen att ”Messias kom och det var Jesus” tar han kraftigt avstånd från: ”Med den teologiska grundsynen har den levande judendomen ersatts av kristendomen. Guds utvalda folk har ersatts av kyrkan. Det är en teologi som stinker

Från Biblicum 2/2022, s.91 ff:

Så frimodiga har dessa kristusmotståndare, de så kallade ”liberala” eller ”progressiva” kristna, nu blivit, att de öppet och utan att skämmas förnekar Jesus.

Angående den sk ”ersättningsteologi” som behandlas i artikeln, och vars kritik Seth Erlandsson vederlägger, så är det Jesus som är ”telningen”, den enda sanna resten av Israel, och det är bara genom att inympas på honom som man kan bli en del av Israel. Som jude och hedning gäller samma sak, så det finns inget diskriminerade mot judarna i detta. Väljer man att förneka att Jesus var Messias och Guds son, då har man inte längre plats i Israel, man må tillhöra Sveriges mest kända judiska släkt hur mycket man vill…

Åke Bonnier, för den som inte vet, tillhör den radikala förläggarsläkten (radikal var den i alla fall förr, då den utgav mycket av den mot kristendomen kritiska litteraturen i Sverige), och är via arv en av Sveriges rikaste personer (2 miljarder). Han har även deltagit i Pride-festivalen och anser att muslimer tillber samma gud som kristna. Tidigt i karriären publicerade han en artikel som antydde att Jesus godkände en sexuell relation mellan en vuxen man och en pojke.