Svenska kyrkan anser att Jesus hade fel!

https://www.varldenidag.se/ledare/p1-gudstjanst-hade-fel-om-hur-jesus-sag-pa-historien/repvfm!1bWEngePLmkuh0PxAWHg7w/

Det tragiska i det hela är de förlitar sig på en 100 år gammal idag helt förlegad populärvetenskaplig bok skriven av en icke-historiker och icke-teolog.