2012 statistik

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Här är ett utdrag:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 2 800 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 5 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

Tystnadens historia och andra essäer — Peter Englund

Tystnadens historia och andra essäer (pocket)Det här är årets stora bokbesvikelse för mig. Delvis beror det säkert på att jag hade höga förväntningar; jag hade aldrig läst honom innan och hade hört mycket gott. Men Peter Englund är tyvärr inte särskilt begåvad som vare sig historiker eller författare.

Det finns tre faktorer som kan lyfta en essäist: 1) Förmågan att tillföra ett ämne något unikt; en tankefigur, en association eller liknande. 2) Kunnande och fördjupning. 3) Ett vackert, personlig språk. Englund lyckas inte på någon punkt. Möjligtvis är hans associationsförmåga någorlunda utvecklad, men då den ofta leder i felslut är det snarare ett irritationsmoment än en styrka. Hans språk är trots en del ”fikonmarkörer”, d. v. s. svåra ord och då framförallt låneord som slängs in för att visa hans ”bildning”, inte särskilt vackert eller medryckande. Det stora felet är dock att han här skriver om ämnen som han inte kan särskilt mycket om. Det blir därför aldrig tal om någon fördjupning. Istället ger varje essä ett splittrat intryck, och inte nog med det, han divergerar från ämnet flera gånger. Den här boken ger i bästa fall lite förströelse och kuriosakunskap (men den torde vara full av faktafel och framförallt tolkningsfel och analysfel).

Betyg: 2/5

Barnuppfostran i litteraturen och konsten

Jag har alltid tyckt om den gamla typen av barnsagor, med lite mer vuxeninnehåll. Antingen rör det sig om klassiska sagor med gott och ont, eller mer sedelärande berättelser. Jag hittade i veckan följande citat i en tidskrift:

Efter andra världskriget ändrades synen på barnuppfostran. Böcker, filmer och teater skulle anpassas till åldersgruppen.

Varför kan inte barn få vara människor, varför kan inte kvinnor och män få vara människor, varför kan inte invandrare och svenskar få vara människor? Varför skall alla delas in i fack, varför skall allt splittras upp? Jag är humanist, aldrig feminist, socialist eller rasist. Angående barnuppfostran borde man vid det här laget dragit slutsatsen av sitt misslyckande, då sjukdomar som ADHD (som kommer av psykiska orsaker) och en allmänt försämrad bildningsstandard hos de människor som växer upp idag är tydliga indikatorer på detta faktum.

Sveriges rikes lag?

https://i0.wp.com/psychometrics.se/wp-content/uploads/2012/10/sveriges-rikes-lag.jpgSer du något fel med bilden? Inte? Men om det stod ”Svea Rikes rikes lag” eller ”Sverikes rikes lag” då? Ja, för det står faktiskt just så! Sve-rige är inte ett svenskt ord. Det är danska och lever kvar sedan unionstiden. Att man aldrig har passat på att reformera detta är mycket konstigt. Så många andra språkreformer som har skett, och aldrig har man brytt sig om detta mycket viktiga ord! Men om man nu inte förmår ändra detta, varför inte skriva ”Sveriges lag”, det vore det enda rätta. Beror det på okunskap eller tradition? Både och! Uttrycket ”Sveriges rike” går långt tillbaka; ända till början av 1600-talet har jag sett det i texter.

Ekonomisk protektionism motverkar nästan alltid sitt syfte

Hur kommer det sig att Sverige och en del andra länder har textremsor på utländska filmer och program? Är det ett uttryck för öppenhet mot det främmande? Nej, tvärtom. När man tog detta beslut en gång i tiden var faktiskt syftet att skydda den inhemska filmindustrin. Nu några generationer senare har resultatet blivit det motsatta; nu när många kan engelska nästan lika bra som svenska och många istället betraktar svenskspråkiga filmer som töntiga. Men jag har faktiskt svängt i frågan. Jag tycker numera att dubbning är ett helt ok alternativ, under förutsättning att dubbarna gör ett bra jobb och inte gör sig till allt för mycket, vilket de tyvärr ofta gör eftersom de är vana att dubba animerade filmer och därför förställer sig i onödan mycket.

Liten historieklass

Får en politiker, författare eller journalist påstå vad som helst? Läs nedanstående citat ur Svenska folkets underbara öden (1959, Grimberg, Schönbäck) och döm själva hur väl underbyggd den nuvarande debatten om invandringens fröjder är:

Med utjämningen mellan de olika folken följer en nivellering av kulturen. [Det syftar på den yngre stenålderstiden, men samma sak kan iaktas under exemelvis folkvandringstiden i Europa.]

[…]

Med viss säkerhet kan man emellertid påstå, att Sveriges befolkning genom hela stenåldern tillhörde samma nordiska ras, som ännu är svenska folkets kärna.