Vår framtida lärarkår är dummare än en slumpvalsgenerator!

Hur skall dessa stolpskott kunna bli våra framtida lärare? Skit in, skit ut brukar det heta. Hur kan man släppa in dem på lärarutbildningen överhuvudtaget?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nastan-vem-som-helst-kan-bli-larare

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bjorklund

Det stora problemet tror jag är arbetsmiljön. För vem vill mötas av stök, verbal (och fysisk) misshandel och hot i sin dagliga arbetsmiljö, i synnerhet från slynglar som knappt är torra bakom öronen, utan att kunna göra något åt det? Därav den eroderade ansökningsbasen.

Nazismen var en form av socialism, utan tvekan

Efter att ha sett dokumentärerna om Hitler som har gått på TV denna vecka och även läst Wikipedia-artiklarna om Nationalsocialismen på tyska och engelska är jag helt övertygad: Hitler var socialist.

Läs som exempel detta:

Hitler in Mein Kampf directly attacked both left-wing and right-wing politics in Germany.[58] However, a majority of scholars identify Nazism in practice as being a far-right form of politics.[3] When asked in an interview whether he and the Nazis were ”bourgeois right-wing” as alleged by their opponents, Hitler responded that Nazism was not exclusively for any class, and indicated that it favoured neither the left nor the right, but preserved ”pure” elements from both ”camps”, stating: ”From the camp of bourgeois tradition, it takes national resolve, and from the materialism of the Marxist dogma, living, creative Socialism”.

Han säger det själv rakt ut: det enda de tog från den liberala traditionen var nationalismen, allt annat, själva fundamentet — klasstänket, teorin om striden för tillvaron eller social darwinism, materialismen, kollektivismen, den starka staten — togs från det socialistiska lägret.

Det är mot den bakgrunden märkligt att folk på vänsterkanten hatar nazismen så rabiat. Men det är väl som vanligt, släkten är värst 🙂

Uppdatering: Man kan säga att den från socialismen skiljer sig på två sätt. 1) Klasskampen ersattes eller ansågs onödig i och med nationens enande till ett gemensamt mål. 2) Gudsbegreppet, som hos socialismen väl får anses ha ersatts med ”jämlikheten”, ersattes med ”rasen”.

Det är det här senare som är det mest bisarra i nationalsocialismen.

Svenska pojkar är diskriminerade

Här nedan kommer ett vetenskapligt, empiriskt bevis för den könsmässiga diskrimineringen som pojkar utsätts för i svenska skolan.

Beviset är enkelt: mäns IQ är alltjämt högre än kvinnors, trots hundra års försök att göra testet könsneutralt. Samtidigt är betygsskillnaderna i svensk skola jättestora. Skall det vara så, att om man föds till pojke, så får man sämre möjlighet att söka till den utbildning man vill på gymnasiet och högskolan?

According to the 1994 report ”Intelligence: Knowns and Unknowns” by the American Psychological Association, ”Most standard tests of intelligence have been constructed so that there are no overall score differences between females and males.” Differences have been found, however, in specific areas such as mathematics and verbal measures.[1]

When standardized IQ tests were first developed in the early 20th century, girls typically scored higher than boys until age 14, at which time the curve for girls dropped below that for boys.[9][32] As testing methodology was revised, efforts were made to equalize gender performance.[32][33][34]

The mean IQ scores between men and women vary little.[1][35][36][37][38]

Several meta-studies by Richard Lynn between 1994 and 2005 found mean IQ of men exceeding that of women by a range of 3-5 points.[39][40][41][42] Lynn’s findings were debated in a series of articles for Nature.[43][44] Jackson and Rushton found males aged 17–18 years had average of 3.63 IQ points in excess of their female equivalents.[45] A 2005 study by Helmuth Nyborg found an average advantage for males of 3.8 IQ points.[46] One study concluded that after controlling for sociodemographic and health variables, ”gender differences tended to disappear on tests for which there was a male advantage and to magnify on tests for which there was a female advantage.”[47] A study from 2007 found a 2-4 IQ point advantage for females in later life.[48] One study investigated the differences in IQ between the sexes in relation to age, finding that girls do better at younger ages but that their performance declines relative to boys with age.[49] Colom et al. (2002) found 3.16 higher IQ points for males but no difference on the general intelligence factor (g) and therefore explained the differences as due to non-g factors such as specific group factors and test specificity.[38] A study conducted by James Flynn and Lilia Rossi-Case (2011) found that men and women achieved roughly equal IQ scores on Raven’s Progressive Matrices after reviewing recent standardization samples in five modernized nations.[50] Irwing (2012) found a 3 point IQ advantage for males in g from subjects aged 16–89 in the United States.[51] [Wikipedia]

Skolverket

Svenska och engelska är inte samma språk!

Jag skall nu kort skriva om ett ämne, som jag inte är särskilt insatt i rent formellt, och jag är rädd att jag saknar den rätta terminologin för att uttrycka mig fackmässigt. Men jag har reagerat på att svenska intellektuella — journalister, författare och forskare — alltmer har börjat anamma de engelska formerna för utländska namn. Det vill säga, man bryr sig inte längre om den ”fonetiska” skillnaden mellan våra språk. En bokstav är som bekant en symbol för ett ljud. Men alla språk har olika uttal av bokstäver samt olika uttalsmönster i stort. Sålunda är det inte självklart att ett G i ett språk motsvaras av ett G i svenskan exempelvis. Förr i tiden var detta något som inte endast filologer förstod utan även vanligt enkelt folk. Sålunda förvandlades snart i Ryssland det svenska Ingvar till Igor, det svenska Helga till Olga. Den götiske drotten Huglek (Hygelac) översattes lätt och ledigt av frankerna till Chochilaichus, samma namn i frankisk språkform!

Man kan sålunda inte, såsom nu sker, sonika ersätta svenska former med engelska. Kadaffi byttes av många journalister ut mot den engelska formen Ghadaffi. Och nu, som ni ser i exemplet på bilden, vill man byta ut den gamla svenska formen Tutankamon till den engelska, på svenska fult och obehändigt klingande Tutankhamen. Och hur smidigt och vackert klingar inte Peking på svenska jämfört Beijing? Lika konstigt hade Peking låtit från en amerikans mun, medan Beijing för honom ligger helt naturligt!

Medelmåttor lånar, snillen stjäl (5)

Ett av de mest flagranta exemplen på lån i gränslandet till stöld tycker jag följande är.

Det jag ville lyfta fram med de här inläggen är helt enkelt att konstnärer lånar mycket mer av varandra än vi tror, och att det i själva verket en av hemligheterna i konstnärligt skapande. Vi kan tänka oss en vetenskapsman som tar fram en ny upptäckt eller teori. Det skulle aldrig falla honom in att börja från grunden, nej han ”står på jättars axlar” när han inleder sin forskning. Vi bör i alla fall tänka oss något liknande när vi ser på konstnärligt skapande. Vad som särskiljer en god ”kopia” från en dålig är förmågan hos upphovsmannen att tillföra något eget och unikt: de eviga formerna i ett nytt perspektiv…