SD nu störst bland medelklassen, män, arbetare och i södra Sverige

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-sd-s-framgangar-bland-arbetare-en-rysare-for-s

Störst i inkomstklassen 400 000-600 000 kr, störst bland ”arbetare”, störst bland män, störst i Skåne/Blekinge och troligen Småland. Intervjuerna är gjorda med telefon och det innebär att SD troligen kommer få 5% mer i ett verkligt val då många fortfarande är rädda att säga att de röstar på SD.

Klockstaplar brinner ner, moskéer byggs upp

När svenska, kristna klockstaplar med kulturhistoriskt värde bränns ner under ramadan varje år, skrivs inte en spaltcentimeter i tidningarna, men om en liten källarmoské råkar antända frityren i köket skriker alla om ”rasist”-dåd och ”mordbrand”.

https://samtiden.nu/2017/06/svenska-klockstaplar-brinner-ramadan/

Samtidigt jobbar våra politiker hårt för att moskéer kopplade till salafismen (Saudi-Arabiens extrema variant av sunniislam) ska få byggas runt om i landet, senast i Karlstad.

https://samtiden.nu/2017/06/de-arbetar-hart-folkomrostning-vi-ar-de-enda-som-kampar-emot-karlstadmosken/

Bernie Sanders angriper kristna i senaten

Bernie Sanders anser att kristna är olämpliga att tjänstgöra i den amerikanska staten pga att de tror att Jesus är den enda vägen till frälsning. Han bryr sig mindre om att kristna är den mest toleranta gruppen av alla gentemot andra människor när det gäller deras civila rättigheter, men eftersom de är villiga att tala klarspråk om vad Guds ord säger och vad de tror, anses de intoleranta, när det i själva verket är de andra som är intoleranta mot kristna och vill tvinga på dem sina egna åsikter.

http://www.nowtheendbegins.com/meltdown-bernie-sanders-viciously-attacks-christian-faith-trump-nominee-russell-vought/