Lille Viggs äventyr på julafton — Viktor Rydberg

Dikten Tomten känner alla till. Mindre känd är idag Viktor Rydbergs julsaga ”Lille Vigg”. På Sverige radios hemsida kan man lyssna på den. Personen som har önskat den beskriver att det var en tradition att lyssna på den, på samma sätt som Kalle Anka senare blev på TV.

Jag kommer ihåg från min barndom i början av 50-talet att på julaftons förmiddag sändes alltid Lille Viggs äventyr på julafton av Viktor Rydberg.

Lille Viggs äventyr på julafton

Översättning kan aldrig vara neutral

Jag läste följande på Wikipedia:

Ohlmarks översättning av Sagan om Ringen följde äldre principer där idealet var att tolka originaltexten i en stil som var naturlig för en själv och för ens egen tid.

Att tro att man kan översätta en text neutralt mellan två språk är en tankevurpa av stora mått. Om dessa ”nya principer” som gäller för svensk översättning är allmänt vedertagna vet jag inte. Men kanske är det därför så många nya översättningar känns så platta och anemiska. Och finns det några nyöversättningar som tolkar texten i gammal stil. Knappast.

Kommer e-boken slå ut pocket?

E-bokens stora genombrott är ett faktum i USA och Storbritannien, där formatet står för c:a 20 procent av de stora förlagens försäljning. Samtidigt minskar försäljningen av fysiska böcker. Det vore önskvärt att nu i Sverige fasa ut pocketboken till förmån för e-boken. Pocketboken är inte särskilt lönsam för branschen och för kunderna fyller den funktionen som budgetalternativ för de böcker som man kanske inte önskar behålla eller läsa om. Dessutom motsvarar och överträffar läsplattan pocketbokens portabilitet.

Kan branschen styra utvecklingen i den här riktningen så att fullformatsböckerna förblir opåverkade av e-bokens inträde? Det återstår att se; och försäljningen av böcker befinner sig i en nedåtgående trend i vilket fall som har med andra, kvalitetsmässiga faktorer att göra. Men vi kan hoppas.