Larmade om pedofili och övergrepp bland FN-soldater, riskerar avsked

Här kan man läsa om hur den ”fina, snälla, goda” FN-organisation egentligen beter sig, när det kommer till kritan.

http://www.expressen.se/nyheter/larmade-om-sexuella-overgrepp–stangs-av/

http://www.theguardian.com/world/2015/apr/29/un-aid-worker-suspended-leaking-report-child-abuse-french-troops-car

Svensken Anders Kompass larmar om hur FN försöker dölja övergreppen bland sina egna medarbetare.

Fundamentalistisk ateistisk överläkare hatar kristna

Samvetsfriheten fanns inskriven i svensk grundlag fram till 1970-talet.

När det gäller större frågor, som aborter, där det faktiskt för den troende handlar om ett slags mord på ett ofött barn, borde man kunna införa dispens för den läkare/sköterska som inte vill delta i sådant.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/kalmarlakare-viralattackerar-busch-toor

http://www.barometern.se/kalmar/lakare-till-samtal-efter-facebookgral/

http://www.friatider.se/lakaren-som-vagrar-varda-kristna-inte-angerfull-jag-angrar-aldrig-nagonting

Uppdatering: Läkaren har nu fått avgå från sin chefsbefattning. Ett rimligt straff, då han som chef är normsättande och ska vara en förebild.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/dan-johannesson-slutar

Svenska kyrkan ägnar sig åt annat än kristendom

Citat ur artikel:

http://www.dsm.nu/svenska.kyrkan.pdf

Destruktionen av kristenheten

Destruktionen av kristenheten i Sverige har pågått under en längre tid. Men ett år och ett namn står med eldskrift i förgrunden. Året är 2002. Det år då biskopen i Västerås stift, Claes-Bertil Ytterberg, inbjöd den anglikanske-episkopale biskopen från New Jersey John Shelby Spong att predika en ”kristendom”, vars budskap redan framgår av ett par av hans boktitlar som sålts i miljonupplagor över världen: ”Varför kristendomen måste förändras eller dö”, ”Jesus för ickereligiösa” och den tydligaste titeln ”Befria evangelierna: Att läsa Bibeln med judiska ögon”. Spong har gjort en lysande karriär i Sverige. Förutom biskop Ytterberg har nuvarande domprosten i Stockholms Storkyrkoförsamling, Hans Ulfvebrand, på Svenska kyrkans bekostnad vid ett flertal tillfällen inbjudit Spong till diverse evenemang. En minnesvärd tillställning ägde rum i Sofia kyrka år 2009, då Ulfvebrand ännu var kyrkoherde där. Under ett veckoslut var han värd för konferensen ”Ny tid – ny kristendom?”, där bl a förre ärkebiskopen KG Hammar medverkade och dåvarande biskopen Caroline Krook predikade vid högtidsgudstjänsten. Som prästen och Lukasterapeuten Marianne Blom uttryckte det: ”Det gamla finns inte mer”! Klart och tydligt avsattes Kristus – reduceras till en vanlig människa med låt vara stor begåvning. Därmed förnekas inkarnationen och Jesus förvandlades till den judiske profeten. Skapelsen och syndafallet är postdarwinistiskt nonsens och försoningen på korset blott en barbarisk idé. Spong framhåller ofta Freuds analyser av kyrkans symboler: att de är manifestationer av djupt liggande infantila neuroser.