Hur är det fatt Belinda Olsson…

… lilla gumman? Hur är det fatt? Har du alldeles kissat på dig den här gången?

Har du ställt så många frågor som programledare i Debatt att du inte kan sluta? Stå för någonting nån gång! Försök att dra konsekvenser av dina observationer. Fegt! Och Ulf Lundell vill vara i fred, låt honom vara det. Vad hände förresten? Fick du ångest av att inte stå i kamerans ljus?

Och du, det var aposteln Paulus som sa det där om kärleken, inte Daniel Westling; första korinterbrevet närmare bestämt:

Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

Angående programmet Fittstim — Mein Kampf på SVT.

Himmel och helvete — Terese Cristiansson

Himmel och helvete: Mord i Knutby (e-bok)Det är tio år sedan Knutby och kanske dags att bearbeta vad som faktiskt hände? Jag tyckte det i alla fall och passade på att läsa denna bok, som sammanfattar historien.

Den första delen spelar upp händelseförloppet som leder fram till mordet och rättegången. Hur barnflickan Sara manipulerades av Helge Fossmo, hur förhållandena var i församlingen och hur rättsprocessen framskred.

Den andra delen försöker ta ett grepp om Knutby-församlingens teologi och kultur. Det är ett lovvärt försök som kunde ha lyft boken, men tyvärr har författaren här inte redskapen att förstå eller analysera på något djupare plan. Trots det tillför den avdelningen en hel del, men den kunde ha varit bättre.

Sammantaget en bra bok för den som vill sätta sig in i detta riktigt sliskiga och dramaturgiska kriminaldrama.

Betyg: 4/5

Bowling for Columbine — Michael Moore

Bowling for ColumbineTycka vad man vill om Michael Moore, och det kan man verkligen, men en begåvad dokumentärfilmare är han i vart fall. Och av alla hans filmer är det egentligen bara en som jag tror kommer gå till filmhistorien (kanske också hans debut Roger och jag), nämligen den här avhandlade.

Filmen följer samma mönster som andra Moore-filmer. Arkivklipp blandas med intervjuer och Moores egen berättarröst. Det är i klipparbetet Moore förvandlar sitt fragmentariska material till helgjutna verk. Ibland blir det lyckat, som här, andra gånger inte. Här lyckas han verkligen knyta ihop helheten, den må vara politiskt tendentiös och bitvis oärlig, men som filmtittare blir man inte besviken. Det är ett halsbrytande tempo; det är underhållande och delvis trovärdigt.

Vad som gör filmen extra bra, är att Moore här lyckas lyfta fram en unik frågeställning: Hur kommer det sig att just USA har så stor andel vapenbrott? Beror det verkligen bara på de liberala vapenlagarna, eller finns det något annat, något i kulturen och media som gör att de sticker ut?

Betyg: 5/5

Smålands förhållande till Sverige och Danmark

Småland har fått sitt namn av de små länder som ingår i landskapet, från Wikipedia:

Småland har fått sitt namn av de tolv ursprungliga små landskapen Kinda, Tveta, Vista, Vedbo, Tjust, Sevede, Aspeland, Handbörd, Möre, Värend, Finnveden och Njudung. Möjligen räknades ursprungligen även Öland och enligt vissa historiker Blekinge (som sägs ha varit en del av Värend) till de små landen. Kinda räknas idag till Östergötland. Varje små land hade eget ting och en egen lag, därav avsaknaden av en Smålandslag. Deras självbestämmande gentemot kronan var så långt gående att de kunde förklara sig neutrala i krig med mellan Sverige och Danmark, bondefred.

Men det som är särskilt intressant är landskapets ursprungliga ställning såsom delvis oberoende av centralmakten Svealand i fall av konflikt med Danmark. Detta oberoende var ju också det som var tvistesaken som utlöste Dacke-fejden, då Gustav Vasa förbjöd smålänningarna att sälja sina oxar till Danmark. (Orsaken var att andra delar av Sverige led brist av livsmedel och att priserna drevs upp.) Av historien om Gustav Vasa kan man också utläsa att Dalarna och Hälsingland hade mycket stark självständighet. Och vi vet att uppror i Sverige nästan alltid har uppstått i Dalarna/Bergslagen och Småland.

Vi kan ana att Sverige från början var en ganska tätt sammansluten union mellan de mäktigaste landskapen Uppland (inkl, dagens Västmanland och Gästrikland) och Västergötland med starkt stöd av Sörmland och Östergötland. Sedan fanns ett antal starka och relativt mäktiga landsdelar som deltog med ett antal undantag och större självständighet, därav främst Dalarna och Småland. Små regionala enheter har ofta lättare att hävda sig i större sammanslutna unioner (jämför dagens Katalonien och dess förhållande med Spanien och EU) såsom Kalmarunionen än i en nationalstat som Sverige blev på 1500-talet.

Skolans utveckling

Det är glädjande att det fortfarande finns människor med analytisk förmåga och ryggrad som kan yttra sig i debatten, vilket Kjell-Åke Forsgren har gjort på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Jag undrar vad som händer när dessa har försvunnit, och alla människor i Sverige är indoktrinerade i det nuvarande systemet?

Skolan har utvecklats i tre steg sedan 1800-talet, som jag ser det, och det tredje steget är påfallande tongivande i just Sverige, men finns även i andra västländer:

1) Humanistisk utbildning. Med ”humanistisk” utbildning menar jag att man satte människan i centrum. Det var en kunskapsskola, men kunskap som inte hade någon direkt koppling till yrkeslivet eller praktiska göromål tilläts också i stor utsträckning. Man ville att individerna skulle få verktyg att bli bra och lyckliga människor, inte bara produktionsenheter i samhällsekonomin.

2) Materialistisk kunskapsskola. Långsamt vann modernismen och materialismen en fullständig seger i Sverige, detta trots att idealismen hade haft en förhållandevis stark ställning i Sverige. Denna skola var inriktad på kunskap, men endast kunskap som kunde användas på ett ”produktivt” sätt i samhällsekonomin. Detta gjorde att skolan uppfattades som hård och själslös av många.

3) Egalitär skola. Denna skola, som formats av ”likhetsdoktrinen” som Forsgren skriver om, har satt kunskapen på bakvagnen. Likhetsdoktrinen förenas med en ”mångfaldsdoktrin”, dvs man anser alla elever ha samma förutsättningar att lära sig alla ämnen samtidigt som man tolererar alla former av avvikelser från normalt och sunt beteende i övrigt. Motsägelsefullt, men sant. Det sistnämnda är inte enbart av ondo, då det liksom i den humanistiska skolan tar hänsyn till människan, men om man kunde förena det med kunskapsinhämtning och någon form av norm av vad som gäller i skolan, så skulle det vara av godo för alla.