Gamla Testamentets gud och förbundet med människorna

I många av de nyandliga och ekumeniska kristna rörelserna är det väldigt stort fokus på Jesus och i en del fall den heliga ande. Men det är väldigt litet fokus på Gud och på Guds ord. Tror man på treenigheten är ju dessa tre en och samma, varför det är vanskligt att välja bort en i så stor utsträckning. Att det Gamla Testamentets gud är samma som det Nya Testamentets är också en grundbult i klassisk kristen tro, men något som jag tror allt mer glöms bort.

Om vi läser Tredje Mosebok 19:18, 33, 34

Du skall icke hämnas, och icke behålla någon ovilja emot dins folks barn. Du skall älska din nästa såsom dig självan; ty jag är Herren. […] Om en främling varder boendes när eder i edro lande, den skolen I icke överfalla. Han skall bo när eder såsom en inländsk ibland eder; och du skall älskan såsom dig självan; förty I voren ock främlingar i Egypti lande. Jag är Herren edar Gud.

Detta är ju utan tvekan något som man omedelbart associerar till Jesus, och det är det alltså också, men det står i Gamla Testamentet. Men det mest intressanta här tycker jag är att Gud öppnar upp sitt förbund till att gälla hela mänskligheten redan här. För Gud räknar alltså den av främmande folkstam som bor i förbundet Israel såsom varande en inföding, alltså helt likställig med Israels folk. Guds förbund skedde först med Noa och hans söner, sedan med Abraham, Isak och Jakob (Israel). Detta berodde på att människorna var otrogna och han valde ut dem därför att de var gudsfruktiga, inte därför att de tillhörde en särskild stam. Förbundet måste förnyas i varje ny människa. Lösningen på detta blev som vi vet Jesus Kristus.

Det sjuka Sverige borde sjukskrivas

Jimmie Åkessons sjukskrivning för utbrändhet är egentligen ett symptom för hela landet Sverige. För det är vad som händer den i Sverige som tänker själv och går sina egna vägar: utfryst, mobbad, hånflin, tjuvknep och ren ondska och hat. Varför? Jag vet inte, men jag vet detta: något är fel i Sverige. Varför tillåter vi ingen debatt utifrån argumentation och fakta. Varför tillåts inte människor tänka själva och säga sin åsikt utan att bli misstänkliggjorda? Det är inte så enkelt som S makthegonomi eller folkhemmet, för de borgerliga partiernas väljare och företrädare har visat sig likadana. Samtidigt längtar svenskarna efter att bryta sig fria från detta andliga ok, som används av makten för att kontrollera människor.

Vecka 40, 2014

Pendlingen åt vårt ytterlighetshåll måste strax framkalla en pendling åt det motsatta hållet, och med varje pendelslag försätts samhället, vilket behöver hållas i jämviktsläge, i starkare gungning och riskerar att trasas sönder.

Erik Palmstierna