Grekisk och romersk konst — Ernst Kjellberg/Gösta Säflund

Det finns idag ingen bok på svenska marknaden som behandlar den antika konstens historia. Den senast utgivna verkar vara den här nu omskrivna. Boken kan och bör läsas om 1) Man är intresserad av antiken och dess kultur 2) Man är intresserad av konst och dess historia. Det är en fördel om man uppskattar och förstår skulptural konst och arkitektur, eftersom så mycket av det som har blivit bevarat består därav; det förekommer avsnitt om måleriet, men exemplen på bevarade målningar är begränsat av naturliga skäl.

Häri behandlas med början i de minoiska och mykenska högkulturerna — mytomspunna tider redan på den klassiska tiden — hela den antika konstens historia ända fram till c:a 500 e. Kr. Det är fascinerande läsning och förutom att man får njuta av den västerländska konstens framväxt, de estetiska och idémässiga fundamenten, får man också lära sig hur idealism, realism, impressionism, expressionism o. s. v. växer fram och avlöser varandra i olika former redan under antiken. Det romerska avsnittet är minst lika intressant som det grekiska. Delvis på grund av att den romerska kulturen var en fortsättning eller del av den grekiska. Men här finns också fler bevarade konstverk och fler tydliga stilmarkeringar, och inte minst fortsatte den in i den kristna traditionen och medeltiden. Den utgåva jag läste hade bilderna i ett separat avsnitt i slutet av boken. Det ska finnas en senare utgåva från 70-talet, som dessutom är inbunden, vilken har illustrationerna i direkt anslutning till texten. Jag skulle rekommendera den om man har möjlighet att välja.