Vecka 30, 2012

Ha förtröstan i Gud, men bind din häst.

Annonser

Tankar i en talmansstol — Erik Boheman

Erik Boheman är en av 1900-talets främsta svenska diplomater. Han blev också riksdagsledamot och första kammarens siste talman. I den här boken, som är den sista av tre memoarböcker, tänker han tillbaka på tiden som beskickningschef från 1945 till 1958, samt reflekterar över samhällsklimatet i slutet av 1960-talet. Han var först i Paris och London, men förflyttades 1948 till Washington, där han gjorde den svenska ambassaden till en av de mest framgångsrika. Härifrån delar han med sig av insynsinformation från det politiska spelet, anekdoter och små porträtt av amerikanska politiker. Ett av de bästa avsnitten behandlar McCarthyismen. Vidare får man följa hans liv som diplomat och ta del av hans egna tankar. De är ofta insiktsfulla men känns en aning daterade. Det är dock intressant att läsa hur en liberal politiker av den äldre skolan ställde sig till samhällsklimatet och -utvecklingen mot slutet av 1960-talet.

En läsvärd och lättläst bit nutidshistoria. Det är dock del 2 av memoarerna, den som behandlar andra världskriget, man främst bör läsa.

Betyg: 4/5

Berlin Alexanderplatz — Fassbinder

Anslaget är stort. Det är nära att Fassbinder spräcker sig. Men i slutändan lyckas han ändå skapa en fascinerande berättelse om MÄNNISKANS villkor, och om Tyskland under mellankrigstiden.

Vi vet, vad vi vet.

Och för det har vi fått betala ett högt pris.

Jag upplever att serien har en svacka i mitten, från avsnitt fem till sju ungefär, men det tilläts på den tiden. Topparna är dock höga och dalarna få. Den fantastiska och drömlika epilogen på nära två timmar avslutar.

Är det här den bästa TV-serie som har gjorts? Ja, en av de bästa i alla fall, i konkurrens med Fanny & Alexander och Jag, Claudius, och kanske några till.

Betyg: 5/5

Kejsare och generaler — Adrian Goldsworthy

Att kunna sammanställa stor mängd information om ett ämne är bara det första steget i vetenskapligt och konstnärligt arbete. Sedan följer analys och slutsatser. Det första steget behärskar Goldsworthy väl, liksom många av hans brittiska kollegor, men i de två följande brister det. Det gör att jag inte kan läsa boken med nöje, eftersom de slutsatser och kommentarer som författaren hela tiden lägger in inte stämmer med min bild av antiken.

Jag förväntade mig en bok om stridskonst: strategi, berömda slag, fältherrars styrkor och svagheter. Goldsworthy är ju militär i grunden. Istället får man biografier — bättre skrivna av andra, eller varför inte läsa de antika källorna direkt? — som är torra som fnöske.

Översättning är dålig och förbättrar absolut inte läsupplevelsen.

Betyg: 2/5

 

Snakes in Suits — Paul Babiak, Robert D Hare

Robert D Hare har tidigare skrivit Utan samvete, den idag viktigaste boken om psykopati. Här följer han tillsammans med Paul Babiak upp den boken och fokuserar på den typ av psykopat som de flesta av oss kommer i kontakt med: företagspsykopaten. Ungefär 3,5 % av företagschefer är psykopater, jämfört med 1 % av hela befolkningen. Och andelen som uppvisar psykopatiska drag är troligen så hög som 1/3. Boken blandar fall tagna ur verkligheten med vetenskapliga avsnitt, och den är därför både underhållande och lättläst. Vad som vore tacknämligt ur ett samhälleligt perspektiv, är mera forskning kring varför psykopaten ”trivs” så bra i vårt moderna samhälle och tillsynes bara ökar och ökar i utbredning.

Betyg 4/5