Den stora expeditionen — Sven Waxell

Sven Waxell var en svensk som gick i rysk tjänst och deltog som styrman på den andra Bering-expeditionen, den som ”upptäckte” Alaska 1741. Expeditionen i helhet hade ett mycket större omfång och utforskade hela Sibirien samt Japan; den upptog hela 16 år av Waxells liv. Boken är skriven av Waxell själv, tydligen på ganska undermålig tyska men här översatt till modernt språk. Waxell är dock en mycket god berättare. Det som gör att denna reseberättelse sticker ut är det spännande skeppsbrott som Waxell och Berings skepp råkade ut för, då det blev obrukbart och de tvingades övervintra på en karg ö utan föda och bostäder. Sven Waxell blev fartygets befäl då Bering dog av skörbjugg, och han lyckades på ett mycket hedersamt sätt rädda det återstående manskapet över vintern och tillbaka till ryskt fastland. En verklig bragd! och mycket spännande beskrivet.

Betyg: 5/5