Media mörkar orsakerna till flyktingvågorna

Båtflyktingarnas öden på Medelhavet upprör. Men media undviker nogsamt att berätta om orsakerna till flyktingvågorna. Det är inte naturkatastrofer utan av väst planerade och iscensatta krig som slagit sönder fungerande samhällen.

Våren 2011 startade med falska och idag vederlagda förevändningar det Natoledda bombkriget. Det krossade landets infrastruktur och banade väg för Al Qaida som utgjorde stommen i marktrupperna. Libyen blev ett land i permanent kaos och med det största raset i levnadsstandard som noterats i Failed States Index.

http://www.blt.se/din-asikt/media-morkar-orsakerna-till-flyktingvagorna/

Vad är kristen fundamentalism?

Kristen fundamentalism har lite att göra med de negativa bibetydelser ordet har fått i vår tid. Vad det handlar om är ett försök på 1910-talet att försvara traditionell kristendom från modernt och ”liberalt” inflytande (egentligen kunde man kort och gott kalla det kristendom). För att göra detta ställde man upp 5 ”fundament”, som avhandlades i en serie häften kallade The Fundamentals:

1) Bibeln är bokstavligt sann, felfri och utan motsägelser.

2) Jungfrufödseln och Jesu gudomlighet såsom Guds Son.

3) Jesu Kristi gottgörelse av synden på korset för de människor som tror på honom, genom tron allena.

4) Jesu köttsliga, kroppsliga återuppståndelse från de döda och himlafärd.

5) De mirakel som beskrivs i Skriften är sanna och har bokstavligen skett.

Liberal teologi och progressiv teologi, som dominerar den kristna akademin och många mäktiga kyrkor idag, i synnerhet den svenska statskyrkan, ställer inte upp på någon av ovanstående punkter, och är alltså inte kristen enligt ordets ursprungliga betydelse.

Ytterligare en person sparkad för att ha rapporterat om Hillarys hälsa

Vänstertidningen Huffington Post sparkade denna journalist, enbart för att han länkade till en video om Hillary Clintons hälsa. Hans artiklar har också raderats. (Tidigare har Dr. Drew fått sparken.)

”It was a very newsworthy thing for me to link out to, people are talking about, that hashtag has been quite popular, and whenever a video concerning a presidential candidate’s health is viewed more than 3.5 million times, somebody who is under contract with The Huffington Post and to AOL should be able to link out to that… without having their account revoked without any notice… late on a Sunday night,” he said.

Polis: Vi har tappat förtroendet för rättsväsendet

De kriminella får åtalsunderlåtelse, villkorligt, skyddstillsyn och straffrabatt istället för ett kännbart straff. Straffrabatt, för er som inte vet vad det är, betyder att ju fler brott du begår av en viss sort desto mer rabatt får du i straffpåföljd. All rim och reson torde peka på det motsatta. Men inte i Sverige.

Jag kan med visshet säga att den yrkesgrupp med lägst förtroende för rättsväsendet är polisen. Ja, ni läste rätt. LÄGST förtroende. Då är vi ändå en av huvudrepresentanterna för rättsväsendet.

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/att-brott-inte-ska-lona-sig-var-tydligen-fel/