Allt tyder på att Rysslands ”hackning” av valet i USA är en ”false flag”

Jag har varit misstänksam mot det här ända från början. Redan första dagen som John Podestas (Hillarys kampanjchef) e-mejl började släppas av Wikileaks, skyllde demokraterna på Ryssland. Men vid det laget fanns inga bevis och ingen undersökning hade gjorts. Ändå började media i USA rapportera detta som om det vore sanning. Sedan upprepade demokraterna, Hillary och stora delar av media hotat från ”Ryssland” så ofta de kunde under hela kampanjen. Syftet var att ta bort fokus från innehållet som visade på omfattande korruption och allmän politiskt fulspel på gränsen till lagbrott, dessutom stärkte mejlen bevisen mot Hillarys brottsliga aktiviteter med den privata mejlservern. I slutfasen av valprocessen har även underrättelsetjänster gått ut och presenterat ”bevis” för att Ryssland låg bakom (samma som sa att Irak hade massförstörelsevapen).

Nu har ett säkerhetsföretag analyserat dessa ”bevis”, och allt tyder på att det INTE kan vara ryska staten som ligger bakom:

https://www.wordfence.com/blog/2016/12/russia-malware-ip-hack/?utm_source=list&utm_campaign=123016&utm_medium=email

Dessutom har Julian Assange förnekat att så är fallet.

Dags att avslöja myten om vilka grupper som röstade på Trump & Hillary

För det första: om vi tar det här med majoritetsrösterna. Om USA inte hade haft elektor-system, så skulle den republikanske kandidaten kampanja även i de stora och folkrika stater som nu nästan alltid röstar på en demokrat: främst New York och Kalifornien. Man spelar efter de regler som finns. Hade Trump kampanjat även i dessa stater hade han troligen vunnit majoriteten av alla röster.

För det andra: Trump är den som bäst representerar hela Amerika, se följande kartor. Hillarys mandat skulle ha kommit från den övre medelklassen och de allra fattigaste i och omkring storstäderna främst runt kusterna.

Trump vann majoriteten i alla inkomstklasser utom de två fattigaste. Han vann även dem med högskoleutbildning om man räknar bort minoriteterna. Hillarys enda riktigt starka kort demografiskt var svarta och till viss del kvinnor.

trumplandhillary-archipelagonyt-exitpoll1nyt-exitpoll2

Vem är egentligen populist?

Ordet ”populism” har många definitioner och behöver inte nödvändigtvis ses som något negativt. En vanlig uppfattning är dock att populism innebär enkla lösningar på svåra problem och att populistiska politiker utställer löften som de inte kan leva upp till.

Det har länge varit populärt att stämpla Sverigedemokraterna som ett rasistiskt och främlingsfientligt parti. När partiet nu breddas och dessa begrepp framstår som än mer intellektuellt ohederliga söker den månghövdade skaran av politiska motståndare efter en ny etikett. Epitetet populistiskt ligger tydligen nära till hands, men det är illa valt enligt definitionen ovan.

Det omvända förhållandet råder, det är SD:s motståndare som under decennier försökt sälja in den falska föreställningen att obegränsad asylinvandring går att kombinera med bibehållen välfärd. De verkliga populisterna har år in och år ut sjungit massmigrationens lov och fräckt förnekat att det skulle få negativa konsekvenser för samhället. Nu lägger man alla problem i knät på kommunerna och ger sken av att allt är under kontroll, vilket kommunernas invånare inte håller med om.

http://samtiden.nu/2016/12/11/vem-ar-egentligen-populist/

Nu åter anklagad katolsk pedofilpräst friades i ett tidigare fall av Vatikanen

Detta är inte första gången romersk-katolska kyrkan har återfört kända pedofiler i tjänst. Det finns två problem här: 1) Celibatstvånget, något som gör att prästerskapet drar till sig personer med pedofil läggning, och som där kan verka i skydd av sin skenhelighet och kyrkans auktoritet, 2) Kyrkans syn på präster, nämligen att de är mer eller mindre ofelbara oavsett vad som händer när de väl har ordinerats.

http://religionnews.com/2016/12/05/priest-in-child-porn-case-had-been-vetted-by-rome-on-prior-sex-abuse-claim/