Marco Rubio hade anställt ”skrikare” i publiken

Marco Rubio gjorde bort sig rejält under republikanernas debatt inför Super Tuesday. I ett desperat försök hade han (eller partieliten) anställt 4 eller 5 personer som skulle skrika varje gång Rubio sa något. Det blev bara pinsamt. Rubio hade haft chansen mot Trump om han hade börjat ta avstånd från fifflet och den politiska eliten. Nu visade han sig som den påläggskalv han ändå är.

http://www.realclearpolitics.com/video/2016/02/26/chris_matthews_rubio_had_plants_squealing_in_the_audience_unnatural_phony_choreographed.html

Heidenstam om svenskarnas olyckor

Sex hava orsakerna varit, äro och bliva till Sveriges olyckor: egennytta, lömskt hat, förakt för lagarna, liknöjdhet för allmänt väl, kortsynt benägenhet för främlingar, envis avund mot landsmän. De sista orden lyste blodröda, endast orden om föraktet för lagarna hade bleknat och voro nära nog utplånade. Vad, skulle månne en dag alla orden stå utslätade?

Luf: Tillåt incest och nekrofili

Liberalism i sin sämsta form. Den i grunden positiva näringsfriheten, som var liberalismens ursprungliga mål, har här migrerat in i värdefrågor, så att värdenihilism uppstår. Liberalkonservatismen däremot står för en sund värderingspolitik som inte leder till samhällets och människors förfall, och samtidigt näringsfrihet.

Liberalernas ungdomsförbund i Stockholm beslutade vid årsmötet på söndagen att de vill att incest och nekrofili ska tillåtas.
Två syskon som är över 15 år ska kunna ha sex med varandra om de samtycker till det, enligt Luf.

”Dagens lagstiftning skyddar inte någon, den moraliserar över val av sexpartner. Det är en kontroversiell fråga, men bara för att man tycker det är äckligt borde det inte vara straffbart”, säger ordförande Cecilia Johnsson.

TT

Påven kastar sten mot Trump i glashus

Never mind the monstrous hypocrisy of this pope condemning an American politician for planning to build a wall to stop the steady stream of illegal immigration from Mexico. And let’s not forget the illegals from all the other Central and South American countries that Mexico refuses to allow to stay in their country.

America gets them all. And, for some reason, they’re not just passing through on their way to Canada.

They certainly are not headed for the Vatican, either. If they are, they will be greeted by the most inhospitable scene. Walls so high you could not chuck a rock over them. Armed guards dressed in such bright colors and ridiculous uniforms you will run to hide your eyes.

Don’t even ask about immigrating to the Vatican legally. They have the strictest anti-immigration laws anywhere in the world. You are pretty much automatically turned away if, for instance, you were born with the preexisting condition of being a woman.

http://www.washingtontimes.com/news/2016/feb/19/charles-hurt-pope-throws-stone-trump-glass-vatican/

FBI vill ha tillgång till ”bakdörr” in i din mobil

Apple har samarbetat med den federala polismyndigheten FBI i utredningen av masskjutningen i San Bernardino. Mobiljätten har flera gånger ombetts ge ut användardata i den Iphone som användes vid terrordådet.

– Men nu har USA:s regering bett oss om något vi inte har, säger Apples vd Tim Cook i ett öppet brev där han förklarar mobiljättens vägran.

– Det vore fel av regeringen att tvinga oss att bygga en bakväg i våra produkter. Innebörden av regeringens krav är skrämmande, skriver Cook.

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/17/apple-vagrar-ge-kundernas-anvandardata-till-fbi

Är Svenska kyrkan på väg att bli katolsk?

Ja detta faktum är inte långt borta när man läser följande, där man mer eller mindre erkänner att Luther hade fel och ber om ursäkt. Vill dock påpeka två saker. 1) Utan Luther (och andra reformatorer och politiska ledare som Gustav II Adolf) hade vi inte haft kvar någon verklig kristen tro idag. 2) Vatikanska kyrkan är inte att betrakta som kristen; däremot finns det medlemmar av denna kyrka som är kristna, men den officiella kyrkans dogma är inte kristen. Så det är inte reformationen som är skyldig i något måtto till att ha brutit den ”kristna” gemenskapen, tvärtom var det reformationen som återskapade en kristen gemenskap. Och hur många miljoner protestanter som mördades av katolikerna verkar plötsligt ha glömts bort. Skamlöst!

källa: http://www.bibelfokus.se/reformationens_firande

Inför reformationens 500-årsdag den 31 oktober 2017 har Evangelisk-lutherska / Romersk-katolska enhetskommissionen sammanställt en skrift med titeln Från konflikt till gemenskap (eng. From conflict to communion). Bakom denna kommission står Lutherska världsförbundet (LWF) och Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet (PCPCU). Detta dokument – som ligger publicerat på Svenska kyrkans hemsida – syftar till ”Gemensamt lutherskt-katolskt högtidlighållande av reformationsminnet 2017”. Genom detta vill man mycket medvetet styra upp hur både katoliker och protestanter skall fira denna högtid, och även hur de skall tänka! Här har vi alltså ytterligare ett bevis för den protestantiska kyrkans förblindelse, naivitet och avfall. I dokumentet skriver de bl.a:

Från konflikt till gemenskap lägger grunden för en ekumenisk minneshögtid som står i kontrast till tidigare hundraårsminnen av reformationen…

…att enheten gick förlorad i den västliga kristenheten tillhör kyrkohistoriens mörka sidor [syftar på reformationstiden]…

Under 2017 måste vi öppet bekänna att vi inför Kristus befinns skyldiga till att ha brutit ner kyrkans enhet…

Detta minnesår ställer oss inför två utmaningar: att rena och hela våra minnen, och att återställa den kristna enheten i enlighet med evangeliets sanning om Jesus Kristus…

Lutheraner och katoliker har kunnat nytolka sina teologiska traditioner och sin praxis genom att erkänna att man har influerat varandra. Därför längtar de efter att få högtidlighålla minnesåret 2017 tillsammans…

Vad som hände i det förflutna kan inte ändras, men vad av det förflutna som vi minns och det sätt på vilket det minns kan med tiden faktiskt förändras…

Med år 2017 i sikte handlar det inte om att berätta en annan historia, utan om att berätta den historien på ett annat sätt

Luther insisterade upprepade gånger på att dessa teser, med undantag för de fyra första påståendena, inte var hans egen slutgiltigt definierade positionde var teser skrivna för att debatteras…

Det som påverkar en lem i kroppen påverkar också alla de andra. På grund av detta vill de lutherska kristna inte minnas de händelser som ledde till att deras kyrkor formades på annat sätt än tillsammans med sin katolska syskon…

När lutherska kristna år 2017 firar femhundraårsminnet av reformationens begynnelse firar de inte västkyrkans splittring. Ingen som vill vara teologiskt ansvarsfull kan fira kristnas åtskiljande från varandra.”

”Slopa förmånerna för papperslösa”

I veckan föreslog Moderaterna att kommuner bör få rätt att neka försörjningsstöd till den som fått avslag på sin asylansökan. Enligt Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, är det ”alldeles för många som väljer att stanna kvar i Sverige trots att de fått ett avslagsbeslut, och det måste vi få bukt med” (SVT 9/2).

Samtidigt skulle förslaget inte vara obligatoriskt för kommunerna, inte omfatta barnfamiljer och inte innebära någon förändring av den ”akuta nödhjälpen” som ska täcka matkostnader. Inte heller säger Moderaterna något om 2011 års migrationsöverenskommelse mellan dåvarande alliansregeringen och MP som bland annat innebar att papperslösa skulle ges rätt till sjukvård och deras barn rätt att gå i svensk grundskola.

Frågan är hur M ska ”få bukt med” med att människor går under jorden när staten å ena sidan ställer krav på myndigheterna att verkställa lagakraftvunna avslagsbeslut, samtidigt som den som inte följer sitt beslut åtnjuter rättigheter som annars bara tillfaller medborgare eller de med uppehållsrätt?

– See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2988528-alice-teodorescu-slopa-formanerna-for-papperslosa#sthash.mNZiIr3r.dpuf