Ska nystalinisterna styra Sverige?

Hans Bergström, f. d. chefredaktör för DN, har skrivit en bra artikel i tidskriften DSM som finns att läsa och ladda ner gratis online:

Klicka för att komma åt nystalinisterna.pdf

Hur långt till vänster står egentligen Löfvén och hans regering? Ja, på kultur- och värderingspolitikens område extremt långt ut, men många hade nog trott att Löfvén med sin näringslivsbakgrund skulle hålla sig längre högerut i näringslivsfrågor. Så verkar inte bli fallet.

Även om artikeln är övertygande skriven, kan man inte blunda för att den helt fria etableringsrätten och den obefintliga övervaknings- och påföljdsapparaten har skapat stora problem i välfärdsföretagsbranschen.

Varför inte införa ett tak på hur stort ett företag får vara för att driva skolor, dagis et c. Då undviker man, 1) att stora företag går i konkurs som påverkar många brukare på samma gång, jämför John Bauer-koncernen, 2) att marknaden domineras av ett fåtal stora företag, d. v. s. oligopol, jämför apoteksmarknaden, 3) att de allra största multinationella företagen håller sig borta, företag som är så stora att de kan utmana byråkrater och lagstiftare, och snedvrida konkurrensen, samt uppnår, 4) att marknaden domineras av stiftelser och eldsjälar som ger sig in i branschen av främst andra skäl än att göra vinst.

Detta hade varit att föredra framför den totala vänstervridning som nu sker, för vad innebär vinstförbud i praktiken? Jo, förbud mot privata företag.

Är Markusevangeliet en tidig memoar av Petrus?

Jag tycker att J. Warner visar att så är fallet på ett trovärdigt sätt i denna en och en halv timme långa podcast.

Is Mark’s Gospel An Early Memoir of Peter? (Podcast)

Markus, Petrus’ skrivare, skrev enligt teorin och traditionen ned det som Petrus predikade i Rom. Det är därför som Markusevangeliet inte är kronologiskt korrekt. Det bekräftar också teorin att Markusevangeliet är det tidigaste nedskrivna av evangelierna, troligen redan på 50-talet e. Kr.

  • Markusevangeliet, nedskrivet av Markus efter lärjungarnas ledare Petrus’ vittnesmål.
  • Lukasevangeliet, det enda evangeliet skrivet av en ”historiker”, kronologiskt ordnat och efter flera då ännu levande ögonvittnens redogörelser. Nedskrivet av Paulus’ lärjunge Lukas, troligen i början av 60-talet e. Kr.
  • Matteusevangeliet, nedskrivet av Jesu lärjunge Matteus.
  • Johannesevangeliet, nedskrivet av Jesu lärjunge Johannes, troligen i slutet av första århundradet, det senaste av evangelierna.

Här kan man läsa de latinska prologerna som nämns i podcasten:

http://www.textexcavation.com/latinprologues.html

Martin Luthers berömda citat stämmer

Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Det är de berömda orden i Martin Luthers tal den 18 april 1521 inför den tyske kungen Karl V och riksdagen i Worms.

I Svenska Dagbladet har historieprofessorn Dick Harrison, mannen som skriver fler historiskt vinklade böcker än en människa hinner med att räkna, nyligen hävdat att citatet är falskt. Texten i SvD lyder:

Orden lär ha yttrats av Martin Luther i slutet av det försvarstal reformatorn höll den 18 april 1521 inför den tyske kungen Karl V och riksdagen i Worms. Men när man läser talet letar man förgäves efter citatet. Enligt vittnet Konrad Peutinger avslutade Luther med den traditionella slutklämmen ”Gud hjälpe mig” (ty. Got kum mir zu hilf). Däremot dyker orden upp i en tidig tryckt utgåva av Luthers tal. Antagligen inflikades de i efterhand i syfte att ge större pregnans och styrka åt det berömda talet.

Till att börja med måste man vid åberopande av ögonvittnen säkerställa att de inte är partiska. Det här åberopade vittnet Konrad Peutinger var en man som stod i den tysk-romerska kejsarens tjänst. Han hade alltså all anledning att försöka vanhedra och förminska Luther. För det andra så avslutade aldrig Luther med de orden. De avslutande orden var mycket riktigt ”Gud hjälpe mig. Amen.” Det är i meningen före det som han säger de bevingade orden. När en ”åklagare”, i det här fallet Dick Harrison, kommer med faktafel, vet man nästan med säkerhet att det kommer ogillas av juryn. Man frågar sig om han har någon trovärdighet alls i frågan?

Martin Luther, som var något så sällsynt som en enormt begåvad människa med ett omutligt samvete, valde helt enkelt i stundens hetta att lägga till dessa ord. Och det kan man förstå. För vem skulle kunna skriva dessa geniala och enkla ord i ett talmanuskript. Det är ord som endast kan frammanas av stundens ingivelse. Lutherforskaren Mullett menar förvisso att det låg i Luthers natur att välja dessa dramatiska ord. Sedan lade man till orden i de tryckta versionerna av talet.

Som vanligt finns det forskare som stöder båda sidor, men Harrison, som hatar allt nationellt, svenskt och troligen därmed allt protestantiskt, väljer att helt gå på den dekonstruktionistiska historielinjen utan att nämna det för sina läsare.