Vad är statens uppgift?

“Government has three primary functions. It should provide for military defense of the nation. It should enforce contracts between individuals. It should protect citizens from crimes against themselves or their property. When government—in pursuit of good intentions—tries to rearrange the economy, legislate morality, or help special interests, the cost comes in inefficiency, lack of motivation, and loss of freedom. Government should be a referee, not an active player.”

—Milton Friedman

Friedmans punkter kan kompletteras av ett begränsat och regelbaserat ekonomiskt och socialt skyddsnät utan att det förstör. Hans grundläggande princip är dock helt riktig.

Vi har fått en krypto-katolik som ärkebiskop

Det rapporteras att Martin Modéus har valts till ärkebiskop i Svenska kyrkan. Han uppger att broder Roger är hans stora teologiska förebild. Förvänta er därför ett närmande till den falska Romerska kyrkan och påven. Förvänta er också förstärkt sakramentalism och mysticism och mindre tydlig biblisk teologi (inte för att det är något nytt).

https://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Roger