”Dags att göra åsiktsförföljelse straffbart”

Att kontakta ett företag i syfte att få en person uppsagd på grund av dennes åsikter är mer än ett förtal. Genom hot om skandalisering, som det står i lagtexten om utpressning, vill man få företaget att agera. Frågan är dock om en enskild individ kan anses tillräckligt hotfull. Det är först när massmobilisering i sociala medier sker som det blir ett verkligt hot mot företaget.

DEBATT: ”Dags att göra åsiktsförföljelse straffbart”

Nu spelar kanske allt detta mindre roll, då vårt rättssystem är genompolitiserat och godtyckligt, och vi saknar författningsdomstol. Som författaren påpekar finns det redan lagar som borde kunna tillämpas. Medborgarna ser redan hyckleriet, ”åsiktsfrihet” säger politikerna, både i USA, Sverige och andra länder, men det gäller inte i praktiken.

”Det känns som om landet ockuperats inifrån”

Många känner att en gräns passerats och att Sverige befinner sig i en utförsbacke som inte kan brytas. Utvecklingen har pågått länge, med små steg. Från en samhällsförvaltning präglad av hederlighet och sparsamhet har vi fått en samhällsöverbyggnad som håller på att utarma och förlama landet.

https://www.varldenidag.se/gastkronika/det-kanns-som-om-landet-ockuperats-inifran/reptfd!UAnk0ynLWiJ@97LW4jfuVQ/

 

Boken ”Genusdoktrinen” tigs ihjäl av media och makthavare

För det första måste våra svenska dagstidningar städa bort vänstern från kulturredaktionerna. Det är lättare sagt än gjort då det finns få begåvade kulturskribenter i klassisk liberal eller konservativ anda. Men då kan man lägga ner istället. Det är bättre än att tvinga på sina läsare denna smörja.

För det andra bör inte en sådan bok recenseras eller bemötas av kulturredaktionen från första början. Bara för att något kommer i bokform är det inte kultur. I det här fallet är det ett inlägg i samhällsdebatten.

Här ser man hur bidragsmiljoner från staten används för att tysta andra forskare och makthavare på universiteten, och hur de som kritiseras i boken får försvara sig utan att ifrågasättas.

https://www.gp.se/kultur/kultur/makthavarna-tiger-ihj%C3%A4l-kritiken-i-genusdoktrinen-1.30590827

”Jag ber om ursäkt för klimathotet”

Here are some facts few people know:

 • Humans are not causing a “sixth mass extinction”

 • The Amazon is not “the lungs of the world”

 • Climate change is not making natural disasters worse

 • Fires have declined 25% around the world since 2003

 • The amount of land we use for meat — humankind’s biggest use of land — has declined by an area nearly as large as Alaska

 • The build-up of wood fuel and more houses near forests, not climate change, explain why there are more, and more dangerous, fires in Australia and California

 • Carbon emissions are declining in most rich nations and have been declining in Britain, Germany, and France since the mid-1970s

 • Netherlands became rich not poor while adapting to life below sea level

 • We produce 25% more food than we need and food surpluses will continue to rise as the world gets hotter

 • Habitat loss and the direct killing of wild animals are bigger threats to species than climate change

 • Wood fuel is far worse for people and wildlife than fossil fuels

 • Preventing future pandemics requires more not less “industrial” agriculture

https://environmentalprogress.org/big-news/2020/6/29/on-behalf-of-environmentalists-i-apologize-for-the-climate-scare