Så förutspår stamtavlan i Genesis 5 Jesus

Läser man namnens betydelse uppifrån och ner, får man en sammanfattning av Guds plan för mänsklighetens återlösning.

Hebrew English
Adam Man
Seth Appointed
Enosh Mortal
Kenan Sorrow;
Mahalalel The Blessed God
Jared Shall come down
Enoch Teaching
Methuselah His death shall bring
Lamech The Despairing
Noah Rest, or comfort.

Here is a summary of God’s plan of redemption, hidden here within a genealogy in Genesis! You will never convince me that a group of Jewish rabbis deliberately “contrived” to hide the “Christian Gospel” right here in a genealogy within their venerated Torah!

https://khouse.org/articles/2000/284/