Svenska kyrkan anser att Jesus hade fel!

https://www.varldenidag.se/ledare/p1-gudstjanst-hade-fel-om-hur-jesus-sag-pa-historien/repvfm!1bWEngePLmkuh0PxAWHg7w/

Det tragiska i det hela är de förlitar sig på en 100 år gammal idag helt förlegad populärvetenskaplig bok skriven av en icke-historiker och icke-teolog.

Dr. Drew avstängd från YouTube

Dr. Drew som inte bara är utbildad psykolog utan även fysisk läkare, får alltså inte diskutera medicinska frågor öppet längre. Kom ihåg hur censuren började, man skulle bara ta bort ‘konspirationsteorier’ och ‘näthat’. Nu har man stängt av en fd president och ledaren för oppositionspartiet, och nu till och med en så förnuftig, balanserad och vetenskaplig person som Dr. Drew.

https://rumble.com/v1hze2b-dr.-drew-banned-by-youtube-again-answering-your-calls-from-censorship-jail-.html

Åke Bonnier tycker att Jesus stinker

När en av svenska kyrkans högsta företrädare (biskop i Skara stift) tar avstånd från att Jesus var Messias (Kristus), och kallar denna syn för något som stinker, då kan man med rätta tala om att antikrist har fått fotfäste i svenska kyrkan. Nu var det ju inte bara Nya testamentets författare som ansåg att Jesus var Kristus, utan det ansåg Jesus själv. Så Åke Bonnier anser alltså att Jesus stinker. Och om man inte anser att Jesus är Kristus, varför kallar man sig då överhuvudtaget ”kristen” (det är ju därifrån namnet kommer).

Detta skriver han i förordet till den nya boken ”Tala väl”:

Åke Bonnier skriver: ”Profeten Jesaja skrev inte om Jesus och dessutom fanns det tre Jesaja” (s 9). Han har sålunda svalt bibelkritikens sönderstyckande av den enhetliga Jesajaboken (se min bok ”Jesajas bokrulle”, s 22ff) och dess bortförklarande av de messianska profetiorna. Grundsynen att ”Messias kom och det var Jesus” tar han kraftigt avstånd från: ”Med den teologiska grundsynen har den levande judendomen ersatts av kristendomen. Guds utvalda folk har ersatts av kyrkan. Det är en teologi som stinker

Från Biblicum 2/2022, s.91 ff:

Så frimodiga har dessa kristusmotståndare, de så kallade ”liberala” eller ”progressiva” kristna, nu blivit, att de öppet och utan att skämmas förnekar Jesus.

Angående den sk ”ersättningsteologi” som behandlas i artikeln, och vars kritik Seth Erlandsson vederlägger, så är det Jesus som är ”telningen”, den enda sanna resten av Israel, och det är bara genom att inympas på honom som man kan bli en del av Israel. Som jude och hedning gäller samma sak, så det finns inget diskriminerade mot judarna i detta. Väljer man att förneka att Jesus var Messias och Guds son, då har man inte längre plats i Israel, man må tillhöra Sveriges mest kända judiska släkt hur mycket man vill…

Åke Bonnier, för den som inte vet, tillhör den radikala förläggarsläkten (radikal var den i alla fall förr, då den utgav mycket av den mot kristendomen kritiska litteraturen i Sverige), och är via arv en av Sveriges rikaste personer (2 miljarder). Han har även deltagit i Pride-festivalen och anser att muslimer tillber samma gud som kristna. Tidigt i karriären publicerade han en artikel som antydde att Jesus godkände en sexuell relation mellan en vuxen man och en pojke.

Vad är statens uppgift?

“Government has three primary functions. It should provide for military defense of the nation. It should enforce contracts between individuals. It should protect citizens from crimes against themselves or their property. When government—in pursuit of good intentions—tries to rearrange the economy, legislate morality, or help special interests, the cost comes in inefficiency, lack of motivation, and loss of freedom. Government should be a referee, not an active player.”

—Milton Friedman

Friedmans punkter kan kompletteras av ett begränsat och regelbaserat ekonomiskt och socialt skyddsnät utan att det förstör. Hans grundläggande princip är dock helt riktig.

Vi har fått en krypto-katolik som ärkebiskop

Det rapporteras att Martin Modéus har valts till ärkebiskop i Svenska kyrkan. Han uppger att broder Roger är hans stora teologiska förebild. Förvänta er därför ett närmande till den falska Romerska kyrkan och påven. Förvänta er också förstärkt sakramentalism och mysticism och mindre tydlig biblisk teologi (inte för att det är något nytt).

https://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Roger