Kan inte någon psykolog göra en diagnos på Greta Thunberg?

Nej, jag skriver inte det här för att vara taskig eller elak. Jag tror att Greta Thunberg är en ganska bra människa innerst inne. Men efter att ha sett det här talet undrar jag om inte har något psykiskt problem, och kanske far illa av att bli utnyttjad som en bricka i ett propagandaspel av globalistvänstern, som i alla fall hennes mamma tillhör.

En så ung person har inte kapacitet till självreflektion, något som märks i hennes alltmer högstämda och spända tonläge, och hon har uppenbarligen heller ingen kapacitet till självkritik eller ödmjukhet, något som, om det inte åtgärdas, troligen kommer sluta i någon form av psykisk kollaps.

Är slutet i Markusevangeliet ett senare tillägg?

Visserligen saknas det i några av de tidigaste bevarade manuskripten av Bibeln. Dessa manuskript är dock inte så tidiga att de utgör någon fast grund att stå på, för de är från 300-talet e. Kr. Men många källor som är tidigare än så, citerar de aktuella verserna, vilket alltså tyder på att slutet inte är förfalskat eller ett tillägg.

Irenaeus (c. 130-202), a very early writer, was a Christian theologian and minister who spent his adult life defending orthodoxy and fighting heresies, writes in Against Heresies 3.10.6:“Also, towards the conclusion of his Gospel Mark says: ‘So then, after the Lord Jesus had spoken to them, He was received up into heaven, and sits on the right hand of God’ (Mark 16:19) confirming what had been spoken by the prophet: ‘The Lord said to my Lord, Sit on My right hand, until I make Your foes Your footstool.’ (Psalm 110:1) Thus God and the Father are truly one and the same; He who was announced by the prophets, and handed down by the true Gospel; whom we Christians worship and love with the whole heart, as the Maker of heaven and earth, and of all things therein.”

Clearly Irenaeus, living about 200 years before Sinaiticus or Vaticanus were copied, KNEW the Long Ending of Mark and quotes a verse from it.

Long or Short Ending in Mark?