Nazismen var en form av socialism, utan tvekan

Efter att ha sett dokumentärerna om Hitler som har gått på TV denna vecka och även läst Wikipedia-artiklarna om Nationalsocialismen på tyska och engelska är jag helt övertygad: Hitler var socialist.

Läs som exempel detta:

Hitler in Mein Kampf directly attacked both left-wing and right-wing politics in Germany.[58] However, a majority of scholars identify Nazism in practice as being a far-right form of politics.[3] When asked in an interview whether he and the Nazis were ”bourgeois right-wing” as alleged by their opponents, Hitler responded that Nazism was not exclusively for any class, and indicated that it favoured neither the left nor the right, but preserved ”pure” elements from both ”camps”, stating: ”From the camp of bourgeois tradition, it takes national resolve, and from the materialism of the Marxist dogma, living, creative Socialism”.

Han säger det själv rakt ut: det enda de tog från den liberala traditionen var nationalismen, allt annat, själva fundamentet — klasstänket, teorin om striden för tillvaron eller social darwinism, materialismen, kollektivismen, den starka staten — togs från det socialistiska lägret.

Det är mot den bakgrunden märkligt att folk på vänsterkanten hatar nazismen så rabiat. Men det är väl som vanligt, släkten är värst 🙂

Uppdatering: Man kan säga att den från socialismen skiljer sig på två sätt. 1) Klasskampen ersattes eller ansågs onödig i och med nationens enande till ett gemensamt mål. 2) Gudsbegreppet, som hos socialismen väl får anses ha ersatts med ”jämlikheten”, ersattes med ”rasen”.

Det är det här senare som är det mest bisarra i nationalsocialismen.