Böneutrop kränker individens rättigheter

Inga politiska eller religiösa budskap skall på regelbunden basis få utbasuneras på allmän plats. Klockringning är något annat, eftersom det bara markerar en händelse, finns inget religiöst alls i det. Religionsfrihet innebär frihet att utöva religion, men också frihet från ofrivillig religion. När det gäller ljud är det dessutom svårt att undvika, medan ett kors eller andra visuella religiösa symboler, så länge de står på privat mark, kan undvikas genom att vända bort blicken eller ta en omväg.

Böneutrop kränker individens rättigheter