Var det gamla förbundet mellan Gud och Israel exklusivt för Jakobs ättlingar?

Det finns flera passager i Moseböckerna om hur främlingar ska behandlas (läs bland annat här). I 4 Mos. 15:15 läser vi följande, som berör offerstadgan som ska gälla i det kommande förlovade landet:

15Inom församlingen skall en och samma stadga gälla för eder och för främlingen som bor ibland eder. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte: I själva och främlingen skolen förfara på samma sätt inför HERRENS ansikte. 16Samma lag och samma rätt skall gälla för eder och för främlingen som bor hos eder.

Det här visar att Gud använde en folkstam (Jakobs ättlingar) som bärare och bevarare av hans Ord och hans förbund med mänskligheten, men att själva förbundet och Ordet inte var bundet till denna folkstam, utan gällde alla som bodde hos Israel. I det nya förbundet är Israel alla som bor i Kristus. Att större delen av Jakobs ättlingar har förkastat Kristus innebär att den delen inte längre ingår i förbundet med Gud.