Robert Spencer intervjuas angående ISIS

Den här intervjun rekommenderas för alla som vill förstå ISIS’ världsbild. Kortfattat kan man säga följande:

  • Deras dragningskraft beror på att de har lyckats skapa ett kalifat och att de bokstavstolkar koranen
  • De dyrkar döden
  • De tror att världens slut kommer 2022 och att den sista stora striden kommer att inledas i Syrien
  • De tror att därefter ska en ny tidsålder inledas
  • De tror att de kommer inta Europa, Rom och Israel inom 10 års tid från idag

http://issuesetc.org/podcast/18720901153.mp3