Utvandringen drevs ej av nöd och lidande …

… utan av andlig frihetslängtan och lyckosökan.

I många orter påminner tillståndet om det, som rådde efter Karl XII:s krig, lyckligtvis icke i ekonomiskt avseende, men i fråga om befolkningens åldersklasser. Man ser nästan endast gamla och tidig ungdom. Män och kvinnor i mannaåldern har försvunnit till främmande land… Och dock lida vi här i landet icke av överbefolkning, utan av folkbrist, icke blodöverfyllnad, utan blodfattigdom.

Citatet är från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 3 juli 1893, och visar med tydlighet att utvandringen till Amerika inte vara driven av materiell nöd eller svält — något jag själv levt i vanföreställning om — utan andra orsaker. Det är beklämmande att Sverige redan på den tiden utövade en så nedslående andlig kraft på sin befolkning att den valde att i så stor utsträckning utvandra.