Maffian i Sverige kartlagd

Polismyndigheten har kartlagt de kriminella nätverken i Sverige med ”stor påverkan på lokalsamhället”. Formuleringen är en omskrivning för ”maffia”, i den klassiska meningen att Polisen har förlorat kontrollen över områdena, både i sitt förebyggande, ingripande och utredande arbete. Istället dikteras villkoren av den lokala maffian och det är också de som i praktiken har våldsmonopolet i områdena. På sikt kommer vi få se att situationen lugnar ned sig på ytan och att regelrätta parallellsamhällen etableras. När det skedet nås, och det är bara en tidsfråga med nuvarande inkompetenta politiska och polisiära ledning, kommer inte utvecklingen gå att vända med de medel som står till buds i ett demokratiskt samhälle. Myndigheternas enda möjlighet att återta dessa områden är då att utlysa undantagstillstånd och genomföra regelrätta ”utrensningar” med summarisk rättskipning. Det är tyvärr den bistra verkligheten.

Här är rapporten:

Klicka för att komma åt Kriminella%20natverk%20med%20stor%20paverkan%20i%20lokalsamhallet%20Sekretesspr%2014.pdf

Noterbart är att relativt centrala stadsdelar såsom Majorna och Västra Frölunda i Göteborg nu tillhör områdena där maffian styr.