Är julen en hednisk högtid?

Både ja och nej. Det är troligen så, att datumet 25 december är kristet till ursprunget, även om det inte är säkert att Jesus föddes den dagen. Och det är också så att hedningar hade högtider runt denna tid, till exempel julen, som firades till minne av världsträdet Yggdrasil, men som gick att koppla till Jesus och kristendomen på ett naturligt sätt. Eftersom högtiderna firades på samma datum har det ursprungliga namnet levt kvar i norra Europa. Vad gäller julgranen så kan den faktiskt ha en kristen koppling också.

Lyssna på Podcast samt länkar till artiklar:
http://drmsh.com/naked-bible-podcast-episode-195-is-christmas-a-pagan-holiday/

Varför vi firar Påsk och myten om dess hedniska bakgrund

Till att börja med så har högtiden sitt ursprung i den viktigaste judiska högtiden Pesak eller Paska, varav vårt namn Påsk. Det var då det Israel räddades genom ”blodet från lammet på dörrposten”. Exodus 12:

1Och HERREN talade till Mose och Aron i Egyptens land och sade: 2Denna månad skall hos eder vara den främsta månaden, den skall hos eder vara den första av årets månader. 3Talen till Israels hela menighet och sägen: På tionde dagen i denna månad skall var husfader taga sig ett lamm, så att vart hushåll får ett lamm. 4Men om hushållet är för litet till ett lamm, så skola husfadern och hans närmaste granne taga ett lamm tillsammans, efter personernas antal. För vart lamm skolen I beräkna ett visst antal, i mån av vad var och en äter. 5Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön skolen I utvälja; av fåren eller av getterna skolen I taga det. 6Och I skolen förvara det intill fjortonde dagen i denna månad; då skall man — Israels hela församlade menighet — slakta det vid aftontiden. 7Och man skall taga av blodet och stryka på båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det. 8Och man skall äta köttet samma natt; det skall vara stekt på eld, och man skall äta det med osyrat bröd jämte bittra örter. 9I skolen icke äta något därav rått eller kokt i vatten, utan det skall vara stekt på eld, med huvud, fötter och innanmäte. 10Och I skolen icke lämna något därav kvar till morgonen; skulle något därav bliva kvar till morgonen, skolen I bränna upp det i eld. 11Och I skolen äta det så: I skolen vara omgjordade kring edra länder, hava edra skor på fötterna och edra stavar i händerna. Och I skolen äta det med hast. Detta är HERRENS Påsk. 12Ty jag skall på den natten gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egyptens land, både människor och boskap; och över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom; jag är HERREN. 13Och blodet skall vara ett tecken, eder till räddning, på de hus i vilka I ären; ty när jag ser blodet, skall jag gå förbi eder. Och ingen hemsökelse skall drabba eder med fördärv, när jag slår Egyptens land.

Jesus dog också på Påsken, han är Lammet vars blod numera räddar oss och som den ursprungliga påsken pekade emot.

Myten om det hedniska ursprunget till Påsken spreds av Jacob Grimm på 1800-talet. Inte heller äggen eller påskharen kan spåras till något annat än kristendomen.

Lyssna och/eller läs mer här:

http://issuesetc.org/2016/03/26/encore-is-easter-a-pagan-holiday-pr-joseph-abrahamson-32616/
http://steadfastlutherans.org/2015/03/redeeming-holy-days-from-pagan-lies-easter-eggs-and-nowruz/

Orden ”höger” och ”vänster”

Varifrån har vi fått orden ”höger” och ”vänster”, de skiljer sig ju markant från andra stora germanska språk. Ja, vi har nog här att göra med riktigt gamla nordiska ord. Under bronsåldern och vikingatiden var mjödsalen (festsalen) en central del av kulturen. Där hade man gillen och höll gästabud för de många långväga gäster som kom resande. När man trädde in i den avlånga mjödsalen, som ibland var ett fristående hus, ibland en del av boningshuset, satt på ena långsidan värden i HÖGSÄTET, denna sida kallar vi idag HÖGER. Rakt motstående från honom satt hedersgästen (eller den viktigaste gästen), värdens VÄN, denna sida kallar vi VÄNSTER.