Kommunernas ekonomi rasar på grund av invandringen

Och detta inte enbart på kort sikt, som riksdagspolitikerna och journalister försöker påskina, utan i ändå högre grad på lång sikt! Som exempel kan man ta Malmö, Södertälje och Botkyrka, eller som Tino Sanandaji, nationalekonomen, skriver i ett Facebook-inlägg (https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10152949857553231):

Sveriges tre mest mångkulturella kommuner är Malmö, Botkyrka och Södertälje. De fick år 2005 ca 3.5 miljarder i kommunal utjämningsbidrag. 2015 har summan ökat till 7 miljarder, inte långtifrån hela Norrland. För en generation sedan var Malmö, Botkyrka och Södertälje genomsnittliga i term av skattekraft och snittinkomst, idag är de beroende av subsidier från övriga landet.

Här har ”lång sikt” redan inträffat. Malmös budget bygger på knappt 12 miljarder i egna skatteintäkter och 5 miljarder i kommunal utjämningsbidrag. Landstinget får ytterligare 5 miljarder per år. Malmö är för sedan länge bankrutt, men går runt så länge resten av Sverige har råd att täcka underskottet. Hur ser planen ut för när hela landet nått var Malmö är idag? Vem är då tänkt att täcka hålet i budgeten? Norska oljefonden? Qatar?

Han konstaterar att Malmö erhåller hela 5 miljarder (+ 5 miljarder ytterligare till landstinget) från övriga Sverige, bara för att hålla sig flytande!

Även i Göteborg börjar nu långsiktiga nedskärningar göras för att bekosta invandringen:

http://www.direktpress.se/goteborg/Hisingen/Nyheter/Norra-Hisingens-underskott-kraver-atgarder/