Den verkliga flyktingsiffran 2015 i Tyskland och Sverige

flyktingar_tyskland_sverige_2015

Källa: Affes statistikblogg

Media påstår att Tyskland tagit emot 1 miljon flyktingar och Sverige 160 000 år 2015. Men granskar man detta används olika måttstockar. Den verkliga siffran borde vara antingen 475 000 vs. 160 000 eller 1000 000 vs. 350 000 (avrundat). I siffran i Tyskland ingår nämligen även de som passerat gränsen men inte sökt asyl, och många av dessa har troligen kommit till Sverige och gått ”under jorden” (de har inte gått under jorden men svenska myndigheter struntar i att ta reda på och avvisa dem).

Vidare om man räknar om den svenska siffran till capita-jämförelse med Tysklands, blir det 1,6 miljoner asylsökande i Sverige mot 0,475 i Tyskland, alltså tre ggr så mycket per capita!!!

Svenska folket lurat!

https://affes.wordpress.com/2016/02/09/hur-manga-kom-egentligen/