Turinsvepningen åter omtvistad

Personligen är jag skeptisk till alla reliker som den katolska kyrkan visar upp. Anledningen till det är ju de uppenbara förfalskningar som gjorts genom åren. Dessutom används relikerna som avgudar, tillbes och vördas. Men i fallet med Turinsvepningen rör det sig om ett så historiskt viktigt objekt, att det inte kan ignoreras om det skulle visa sig vara äkta. Då är det nämligen ett bevis för Kristi återuppståndelse och inte bara ett fantastiskt historiskt objekt. Hur då?

Den kol14-mätning som gjordes på 1980-talet visade visserligen att svepningen skulle vara från medeltiden/renässansen, och därmed trodde många att debatten var över för alltid, men ett antal forskare har fortsatt undersöka saken utifrån andra perspektiv och har funnit så många märkligheter att de har blivit övertygade om dess äkthet.

Lagret som återger bilden är så mikroskopiskt tunt att det inte kan ha skapats av att någon målade på duken. Dessutom är avtrycket gjort i ett tvådimensionellt plan nedifrån och upp, som om en strålning emanerat från kroppens alla punkter samtidigt och passerat svepningen i rakt vertikal led. Det skulle förklara hur lagret kan vara så tunt och varför kol14-dateringen blev felaktig, eftersom en stark strålning av neutroner skulle skeva kol14-metodens resultat. Denna strålning skulle enligt teorin ha skett i samband med kroppens återuppståndelse.

Dessutom har forskarna hittat avtryck av mynt på ögonlocken vilka präglades av Pontius Pilatus år 29 e. Kr. Man har även identifierat blommor, som växer kring Jerusalem och blommar vid tiden för korsfästelsen.

Vidare anses själva bilden vara alltför för svår att förfalska. Detta baseras på de mycket verklighetstrogna bilder som fås fram med hjälp av moderna bildbearbetningsmetoder. Dessa skulle aldrig kunna bli så verklighetstrogna om svepningen målats på duken som en förfalskning.

Bilden som framträder verkar dessutom verifiera de allra tidigaste bevarade porträtten av Jesus.

pantoc24overlay
Kristus-ikonen i klostret på berget Sinai, utförd på 500-talet e. Kr.

jesusimagejesus-0172maxresdefaultaaa70e8192131ee7e49a1e89c60867a5

Allt sammantaget, om detta är sant, är det ett enastående exempel på hur tro och vetenskap kan förenas.

http://www.premierchristianity.com/Past-Issues/2015/April-2015/Shrouded-in-mystery