En tavlas hemlighet och historiepropaganda

En tavlas hemlighet är SVT:s satsning på att visa konstverk ”inifrån”, d. v. s. att programledaren får springa omkring i en fantasivärld och leka med en darrhänt kameraman i hasorna medan konstverket ifråga utspelar sig irl runt omkring dem. När denna satsning inleddes var man hoppfull att det kunde bli något bra, men hade samtidigt farhågor. På pluskontot än så länge är att de har haft med två svenska tavlor (två av fyra), urvalet av tavlor har varit generellt intressant, och själva animeringarna/gestaltningarna av tavlornas världar har varit hyfsat professionella. På minuskontot, och här kan man säga, att alla farhågor har besannats, är följande två saker: 1) Den konsthistoriska aspekten saknas nästan helt, istället har man anlitat vanliga historiker, 2) De historiker som anlitas är inkompetenta; detta gäller framförallt Bo Eriksson, som igår fick sitta och ljuga och blanda ihop korten som han själv ville. Se programmet här: http://www.svtplay.se/en-tavlas-hemlighet?beskrivning=1

Vad sysslar då denna ”expert” på 1800-talskonst och svensk göticism och nationalism med? Jo (enligt hans hemsida):

Forskningsinriktning

De övergripande målen med projekten är att bidra till ökad kunskap om hur den svenska maskuliniteten förändrades under medeltiden samt blottlägga hur man såg allmänt på monster och vilka olika syften de tjänade.

Nyckelord: Monster, ideologi, genus, maskulinitet, medeltid

Men vad var det för lögner han utgjöt över svenska folket? Jo, förutom att han blandade och gav ur historien på ett vedervärdigt sätt, så vill jag koncentrera mig på två saker. För det första sa han: ”Folk trodde på fullaste allvar att svenskarna härstammade från goterna.” Han sa det som om man vore tokig om man tror något sådant. Nu var det inte svenskarna som härstammade från goterna, utan goterna som hade utvandrat från Sverige. Detta är faktiskt inte några tokerier utan tvärtom den mest troliga förklaringen. Goterna skriver det själva i sin Historia, att de har utvandrat från Skandinavien (läs mer i detta inlägg) och i slutet av bronsåldern skedde en stor avfolkning och utvandring från Norden. Det troliga är att goterna först slog sig ned i vad som idag är norra Polen, och de bibehöll länge nära kontakter med sitt hemland, därifrån de sedan spred sig vidare söderut mot Svarta havet och vidare västerut. Att inte tro på detta har man visserligen rätt till, men man kan inte avfärda det som tokerier, och än så länge finns inga alternativa förklaringar. För övrigt verkar det bara vara i Sverige som historikerna vill förneka allt som har med svensk forntid att göra.

Det andra grova felet, och det ser jag nästan som ändå värre, var när han påstod att de jättar som Tor stred mot skulle symbolisera ”främmande människor”, läs dagens invandrare. Nej, min lille vän, motivet är taget ur den fornnordiska mytologin, och jättarna symboliserar det onda och svårigheterna i tillvaron, som Asarna hjälper människorna att besegra. Det har mycket lite eller inget att göra med främmande människor.

För det tredje så framställs alltid nationalismen och göticismen som något enbart negativt. Jag vill fråga dem som gör det: Vill ni att vi fortfarande skall studera på latin i skolorna, eller kanske att överklassen skall tala franska med varandra som på 1700-talet, eller vill ni att den svenska historien skall utplånas och falla i glömska? Vill ni att konstens motiv skall lånas från andra kultursfärer, såsom länge skedde (rom och grekland, bibeln)? Vill ni ha någon svensk litteratur överhuvudtaget, eller vill ni att Sverige skall bli en kulturell bananrepublik, vilket det är på väg att bli, med all högre utbildning och kultur numera på engelska? Nej, behöver Sverige något idag är det en ny ”göticism”, något som kan få konsten att blomstra igen och ge våra konstnärer nytt självförtroende och nya motiv.