Sverike eller Sverige

En kort uppföljning på ett tidigare inlägg.

Som sagt, så får man gå långt tillbaka i tiden för att hitta formen ”Sverike”. I vår första landslag, Magnus Erikssons från mitten av 1300-talet, används dock denna ”rätta” form: ”Nu är till konungsriket i Sverike konung väljande och ej ärvande.” Detta var alltså innan Kalmarunionen, varifrån formen ”Sverige” troligen kommer. Notera också att Sverige var ett valrike; vi valde kung ungefär som president.