EU-parlamentets ordförande tvingas nu erkänna: ”Kristna inte säkra i Europa”

Schulz concluded that the Christian persecution “should shake us up”… and acknowledge, “that on our continent, Christians are not safe.”

Kristna är världens mest förföljda grupp (obs! inte folkgrupp, varken muslimer eller kristna utgör en folkgrupp utan en åsiktsgrupp). Det är främst i länder med muslimsk befolkning, vilket allt mer gör kristna i Europa utsatta. Läs mer här: http://www.libertynewsnow.com/christians-at-risk-of-genocide-at-hands-of-radical-islam/article2918

GP skriver idag en ledare i ämnet:

Förföljelsen av kristna är ett globalt problem. Men Sverige förmår knappt agera ens när det sker här.

Förra veckan skrev journalisten och aktivisten Nuri Kino om problemet med att islamister trakasserar kristna asylsökande i Sverige (SvD 3/12).

En del reagerar med förvåning: Hur kan människor som har flytt från krig och förtryck, själva ägna sig åt förföljelse på den plats där de hoppas få skydd? Dessvärre finns det ingen naturlag som säger att människor blir goda och toleranta för att de har flytt från krig. Det mänskliga är tvärtom att ta med sig sitt hat, sina fördomar och sin inskränkthet vart man än reser.

Det verkligt upprörande är att det svenska samhället inte reagerar hårdare. Det verkar inte finnas någon som helst beredskap för hur den här sortens situationer ska hanteras.

– See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2918195-susanna-birgersson-flykt-ar-ingen-ursakt-for-att-fortrycka-andra#sthash.e8Vljqlk.dpuf

Kommunernas låneskuld exploderar till följd av invandringen

Den kraftiga befolkningsökningen skapar en allt större efterfrågan på vård, skola och andra välfärdstjänster. Och får kommunernas belåning att fördubblas. Kommuninvest bedömer att kommunernas upplåning ökar från runt 500 miljarder kronor till över 1 000 miljarder kronor år 2024.

Kommunerna behöver låna till att bygga ut infrastrukturen i form av nya bostäder, skolor och lokaler för vård.

http://dagensopinion.se/kommunernas-l%C3%A5neskuld-f%C3%B6rdubblas-till-1-000-miljarder

Tryggheten i Sverige sjunker som en sten

Det svenska trygghetsindexet har sjunkit från 63,76 år 2012 till 57,05 i skrivande stund. Sverige är nu näst sämst bland jämförbara länder, bara Irland är sämre. Till exempel är idag Storbritannien en tryggare plats än Sverige, en helt otänkbar tanke så sent som för 10 år sedan. Kom ihåg att Irland och Storbritannien har betydligt lägre skattetryck än Sverige och de andra nordiska länderna, något som brukar motiveras med att vi har det så tryggt och bra i Sverige.

Jämför själv på denna sida:

http://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2015-mid®ion=154

Stölderna av kulturföremål ökar

Sensommaren utgör högsäsong för stölder av kulturföremål. Sedan januari 2010 har 956 kulturföremål stulits ur kyrkor, museer och hembygdsgårdar i landet. Det visar en sammanställning som Riksantikvarieämbetet gjort utifrån statistik från Brottsförebyggande rådet.

[…]

– I Sverige är det väldigt enkelt för alla ta del av och använda kulturavet. Det är positivt att kulturskatten visas upp och görs tillgänglig för besökare, men det gör också att risken för stölder ökar, säger Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

Denna naiva inställning måste upphöra. Alla kulturföremål av riksintresse måste föras till museer med ordentlig bevakning och skydd. Alla andra som finns kvar ute i landet måste låsas in på ett av riksantikvarien godkänt sett när de inte används.

http://svenskhistoria.se/default.aspx?newsid=4625

History’s Greatest Heist: The Looting of Russia by the Bolsheviks — Sean McMeekin

Den här boken handlar om historiens största kupp — bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland och deras plundring av befolkningen och landet för att finansiera detta och konsolidera makten. Revolutionen i Ryssland var nämligen ingen folklig revolution, motståndet var omfattande från alla samhällsgrupper utom hos en minoritet av arbetarna. Bönderna till exempel gjorde omfattande väpnade uppror. Inte ens inom socialisternas grupp var bolsjevikerna i majoritet: ordet bolsjevik betyder ”minoritetspartiet”. Lenins väg till makten skedde genom en ”kupp av kuppen”. Först när den första revolutionen var avklarad tog han makten genom att göra revolution mot de andra revolutionärerna.

När revolutionen skedde var Ryssland ett mycket rikt land, ett av världens rikaste. De hade en skev fördelning av rikedomarna och tsar-familjen misskötte sig, men landets ekonomi fungerade väl och hade kunnat bli en grund för ett omfattande välstånd, om en verkligt demokratisk revolution hade ägt rum, med borgerlig demokrati och konservativa, liberala och reformistiska socialister i parlament och regering.

Sean McMeekin uppfattar jag som ekonom till professionen, och det är också där han lägger sitt mesta krut. Han har detaljerat kartlagt hur och i vilken omfattning bolsjevikerna plundrade Ryssland. Han visar också hur i grunden omöjlig planekonomin är. När folk och företag blev medvetna om att allt de ägde eller tjänade skulle tillfalla någon annan, slutade ekonomin att fungera, vilket gjorde att Lenin blev helt beroende av att sälja redan tidigare producerade tillgångar. Men även detta blev ett problem, för marknaden översvämmades plötsligt av varor, vilket gjorde att priset sjönk (tillgång > efterfrågan).

Lösningen var att beslagta allt fler varor av befolkning och företag. Först ut var lyxvaror och guld. Senare även annat. Det var guldet som var den viktigaste livlinan, och detta var nu tvunget att avyttras på den internationella marknaden. Problemet var bara att ingen ville köpa stöldgods, och det var dessutom förbjudet. (Under tiden svalt miljoner ryssar ihjäl, om de inte dödades i utrensningar eller i krigen.) Räddningen blev den svenska bankiren Olof Aschberg (farfar till kommunisten och journalisten Robert Aschberg).

Genom honom ”tvättades” det ryska guldet i Stockholm (faktum är att guldet stämplades om av den svenska riksbanken, så regeringen Branting måste ha varit delaktig i det här) och såldes vidare på den internationella marknaden med god förtjänst. Det var tack vare dessa kapitaltillskott som den brutala regimen i Ryssland kunde fortsätta (och i förlängningen hela den kommunistiska eran i Europa och Asien). Aschberg var inte ensam, om dock avgörande. Genom hans kontakter sålde många andra svenska företag varor till den i övrigt helt isolerade ryska ekonomin, och höll därmed igång de mest vitala delarna av landets industri, framförallt de delar som behövdes för krigföringen mot den egna befolkningen.

Sverige och några skrupelfria affärsmän med Aschberg i spetsen var avgörande för att hålla igång den ryska revolutionen tills den hade segrat. Några år senare gav först England vika och lyfte sitt embargo, och snart därefter normaliserades handelsförbindelserna för Ryssland. Vid det laget var dock den ryska ekonomin och befolkningen ruinerad.

Betyget blir högt, även om boken är vetenskapligt anlagd och alltså inte särskilt underhållande.

Betyg: 4/5

Inte ens Alliansen vill sänka skattetrycket

På SvD skriver Joacim Olsson, vd för Skattebetalarna, hur det skadliga fokuset på statens utgifter är fast etablerat även hos den före detta borgerligheten. Sveriges enda kvarvarande högerparti, Sverigedemokraterna, domineras emellertid numera (efter utrensningen i vintras) helt och hållet av den ”sociala” falangen, och fokuserar som vanligt på alla de sociala reformer och utgiftsökningar man kan göra med de pengar som Sverige skulle spara på minskad invandring. Så inte heller SD driver frågan om sänkta skatter som något prioriterat, även om de har bra förslag inom detta område, bland annat lägre skatter för småföretag m. m. Nu senast idag i Almedalen lanserar man sociala reformer i barnpolitiken…

Har det gått så långt att politiker inte längre vågar diskutera frågan om sänkt skattetryck? Läs ett tidigare inlägg om hur Sverige är världsmästare i skattetryck.

http://www.svd.se/inte-ens-alliansen-vill-sanka-skattetrycket/om/debatt

Våldtäktsmannen skrek: ”Svart snopp är dyrt”, till den 12-åriga flickan

Den våldtäktsman som brutalt våldtog och misshandlade en 12-årig svensk flicka och endast fick 180 timmars samhällstjänst i straff, trots den bevisade våldtäkten och det brutala sätt den utfördes på och flickans låga ålder, skall under övergreppet ha upprepat: ”svart snopp är dyrt”. Detta kan läsas i domen, utdrag och länk nedan. I domen kan man även läsa hur brottet har begåtts. Det är en synnerligen grov skildring. En flickas liv kanske förstört (låt oss inte hoppas det) och en förövare på fri fot! Det är INTE rättvisa det!

Målsäganden har bestritt att hon haft något förhållande med Guled Mohamud och lämnat en helt annan version av det inträffade. Hon har berättat att Yasir Hussein tagit med henne på buss in till centrala Sundsvall, att hon följt med för att han lovat henne att hon då skulle få tillbaka några intima bilder han innehade utvisande henne, att de träffat Guled Mohamud på Navet och att Yasir Hussein där uppmanat henne att följa med Guled Mohamud hem för att få bilderna av denne. Målsäganden har vidare beskrivit att sedan hon kommit till Guled Mohamuds bostad, denne slitit av henne kläderna så att hennes jacka gått sönder, lagt sig över henne och sedan genomfört ett vaginalt samlag med henne. Hon har även berättat att hon skrek och försökte knuffa undan Guled Mohamud samt att detta föranledde honom att slå henne i ansiktet/huvudet och att hålla sin ena hand över hennes mun. Hon har också redovisat att hon sedan fick en bussbiljett av Guled Mohamud och att denne uppmanade henne att åka till en viss busshållplats i centrum liksom att Yasir Hussein väntade på henne där. Målsäganden är alltjämt bara 12 år gammal. Hon har berättat om händelsen men gjort det med ett barns språk. Även om hennes berättelse inte är så fyllig innehåller den vissa unika detaljer, såsom att Guled Mohamud flera gånger uppgett att ”svart snopp är dyrt”, och har hon relativt utförligt och korrekt beskrivit inredningen i vardagsrummet hos Guled Mohamud. Hennes uppgifter vinner ett betydande stöd…

http://www.stoppa-pedofilerna.se/wp-content/uploads/2015/06/Sundsvalls-TR-B-1018-15-Dom-2015-06-24.pdf

Många unga flickor och kvinnor stöder ju den mångkulturella ideologin. Många gör det säkert utan att reflektera över det eller veta det politiska, ideologiska och filosofiska ursprunget eller målet. Men de borde åtminstone reflektera över det här (är det förresten en slump att det så kallade ”Stockholmssyndromet” uppstod i Sverige?): Sverige toppar numera ligan, till synes utan anledning (om man följer PK-tänket) över antal våldtäkter per capita:

932

Sent skall syndaren vakna

Sverige blev inte som Danmark, tack och lov. Kanske hjälpte åsiktskorridoren. Men priset blev högt: självcensur på bred front, rädsla för att undersöka verkligheten förbehållslöst, minskad tilltro till argumentens makt. Och som resultat en fördummad offentlighet, moralfebriga politiker och samhällsproblem som borde ha uppmärksammats och åtgärdats för länge sedan.

Det blev en dyr korridor.

http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/det-ar-jag-som-ar-asiktskorridoren/