Strindbergsfejden

När visade sig Strindberg som mest låg, barbarisk och vidrig under hela sitt långt ifrån dygdiga liv? Under den så kallade Strindbergsfejden. När uppgraderades han till ”nationalskald”? I samband och efter Strindbergsfejden, av den socialistiska pressen!

Läs gärna denna intressanta och välskrivna artikel av Andreas Nyblom. Artikeln utgår mest ifrån Strindberg, men är relativt neutral, trots att det är samme författare som har gett ut en bok, i vilken Heidenstams konstnärliga gärning förringas och förklaras av någon sorts ”kändiskult”. Snarare var det väl så, att Heidenstam endast blev stor p. g. a. kvaliteten i sina verk, då han inte på långa vägar sålde lika mycket som mer lättlästa författare som Strindberg. Men den postmoderna analysen tar inte hänsyn till sådant som kvalitet, utan måste hänföra allt till ytliga ting.