Det kristna vattendopet — är det nödvändigt?

Om tjuven på korset bredvid Jesus är med honom i himlen (Lukas 23:39-43), hur kan då vattendopet vara nödvändigt för frälsning?

*

Så snart Herren hade lämnat jorden, började gärningen smyga sig in i människors hjärtan igen (eller rättare, den hade aldrig lämnat). Människan är danad att dyrka, men tror genom sitt högmod att detta inte är tillräckligt; att hon behöver lägga sitt eget till Guds verk. Det finns många kyrkor som lär ut att vattendopet är nödvändigt för frälsning.

Man bör först och främst påpeka att dopet har sina rötter i den judiska lagen som en förenad andlig och kroppslig reningsprocedur. Men Jesus kom för att fullborda och därmed upphäva lagen.

Men om vi för sakens skull utgår från att det är sant och har stöd i Skriften, vad innebär det?

 • En person som har blivit frälst men hinner dö innan vattendopet vore fördömd
 • En person som har blivit frälst men bor på en öde ö, eller i ett samhälle utan andra kristna, kan aldrig fullgöra frälsningen och vore fördömd
 • Barn som inte blivit döpta är fördömda (men Jesus sade: ”Låt barnen komma till mig.”)
 • När sker förnyelsen/återfödelsen om dopet är nödvändigt för frälsning? Om den sker vid dopet, varför döper sig då personen, om han inte är kristen förrän efter dopet!
 • Vad är ett giltigt dop
  • när ska dopet ske (är barndop giltiga, vuxendop, måste man döpa sig två gånger om man haft barndop)
  • hur ska det utföras för att det ska vara giltigt (ceremoni, ritual)
  • vem måste utföra det (präst, lekman, troende, vilken kyrka?)
  • vilka måste närvara
  • hur många måste närvara
  • kan någon döpa sig själv

Nedan en tabell från New World Encyclopedia, som visar omöjligheten i att alla har rätt. (Observera att tabellen är en aning missvisande angående lutheranism. Det är inte dopet som är saliggörande i lutheranismen utan tron, men dopet ses som ett manifesterande av Guds Ord. Exakt hur de olika lutherska förgreningarna idag tolkar detta är mig inte bekant. Märk också att tabellen innehåller flera samfund som inte är kristna, t ex mormonerna och Jehovas vittnen.)

Denomination Beliefs about Baptism Type of Baptism Baptize Infants? Baptism regenerates, gives spiritual life Standard
Anglican Communion A sign of profession and a mark of separation which, received rightly, affirms the forgiveness received by a believer through faith. By immersion or pouring. Yes. Anglo-Catholic Yes,
”Low church” No.
Trinity
Apostolic Brethren Necessary for salvation because it conveys spiritual rebirth. By immersion only. No. Yes. Jesus
Baptists A divine ordinance, a symbolic having been saved and of adult church membership, but not necessary for salvation. By immersion only. No. No. Trinity
Christadelphians Essential for salvation but effective only if someone believes properly in Jesus Christ as the Jewish Messiah and in his kingdom. By immersion only No Yes Jesus
Churches of Christ Necessary for salvation as commanded by Jesus after expressing their faith in Jesus Christ as the Son of God and repenting of sin. At baptism, one receives forgiveness of sin, the gift of the Holy Spirit, and addition to God’s church. Immersion only No Yes Trinity
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Essential to enter any degree of heaven and preparatory for receiving the gift of the Holy Ghost by the laying on of hands. Church members are also encouraged to be baptized only behalf of their ancestors. By immersion performed by a person holding proper priesthood authority. No Yes Father, Son, and Holy Ghost
Eastern Orthodox Church An essential sacrament through which the ”New Man” is born free from ancestral sin. At baptism, a new name is received and previous sins are null and void. By three-fold immersion (other forms only in emergency). Yes. Confirmation and communion immediately follows. Yes Trinity
Jehovah’s Witnesses Necessary for salvation as an expression of obedience to Jesus’ command, a public symbol of the saving faith in Christ’s ”ransom sacrifice,” repentance from sin, and dedication of one’s life to Jehovah. However, baptism in itself does not guarantee salvation. By immersion only; typical candidates are baptized at district and circuit conventions. No Yes Jesus
Lutherans The means by which God, through faith, miraculously delivers a person from sin, death, and the devil. Baptism gives new life and brings one into Christ’s kingdom forever. By sprinkling, pouring, or immersion. Yes Yes Trinity
Methodists (Arminians, Wesleyans) Not necessary to salvation, but an important outward sign of one’s membership in the Christian community. By sprinkling, pouring, or immersion. Yes No Trinity
Pentecostalism Traditions vary. Generally, baptism is an ordinance and a symbolic ritual used to witness to having accepted Christ as personal Savior. Also important is the baptism of the Holy Ghost. By immersion. No Varies Trinity or (in some traditions) Jesus only
Presbyterians An ordinance, a symbolic ritual, and a seal of the adult believer’s authentic faith. By sprinkling, pouring, or immersion. Yes, to indicate membership in the New Covenant. No Trinity
Quakers (Religious Society of Friends) An external symbol that is no longer to be practiced. Only in an inward, ongoing purification of the human spirit in a life of discipline led by the Holy Spirit.
Revivalism A necessary step for salvation. By full immersion, with the expectation of receiving the Holy Spirit. No Yes Father, Son, Holy Ghost
Roman Catholic Church ”Necessary for salvation for those to whom the Gospel has been proclaimed and who have had the possibility of asking for this sacrament” (Catechism of the Catholic Church, 1257) Usually by pouring in the West, by immersion in the East; sprinkling admitted only if the water then flows on the head. Yes Yes Trinity
Seventh-day Adventists A ceremony in which the person expresses personal faith in Christ. A prerequisite for salvation in the sense that it symbolizes the acceptance of Jesus as one’s savior. By immersion only. No No Trinity
Unification Church Included in the marriage blessing ceremony symbolizing God’s blessing on the couple and part of several ceremonies representing the purification of their lineage. Future generations are freed from original sin and need not be baptized. Sprinkling No No True Parents
United Church of Christ An outward sign of faith not necessary for salvation but one means of entering a local church. By sprinkling, pouring, or immersion. Yes No Trinity

Det troliga är dock att vattendopet som frälsningsmedel inte har stöd i Skriften. Det här är grundproblematiken:

Johannes döparen döper i vatten och folk omvänder sig. När Jesus döper sig (han behöver inte omvända sig, han är perfekt, Gud-människa) fullgör han profetian om ”någon som ropar i öknen”, och den Helige Ande nedkommer från himlen: ett tecken på att vattendopet därifrån ersätts av dopet i den Helige Ande. Så här sade Johannes döparen: ”Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är icke ens värdig att bära hans skor; han skall döpa eder i helig ande och eld.” Matt. 3:11. Det är ändå tydligare i Joh. 1:33: ”Och jag kände honom icke; men den som sände mig [Gud] till att döpa i vatten, han sade till mig: ‘Den över vilken du får se Anden sänka sig ned och förbliva, han är den som döper i helig ande.’

Om vattendopet är nödvändigt, varför undervisade inte Jesus om det? Det finns två ställen i evangelierna där Jesus snuddar vid frågan, Mark. 16:16: ”Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd.” Notera dock att Jesus inte talar om vatten, som vi har sett ovan indikerar beläggen att det är den Helige Ande som döper den kristne (dopet kan ske i andra ”medier” än vatten, bildspråk!). Notera även 1) ”den som bliver döpt”, inte ”den som låter döpa sig”, 2) ”icke tror, han…” Alltså kopplas dopet automatiskt till den som tror. Stället ska för övrigt översättas bokstavligt: ”Den som har trott, och har blivit döpt.” Det indikerar att det är passivt, att det sker den troende. Men varför lade Jesus till orden ”bliver döpt”? Jo, det räcker inte att tro på Gud — till och med Djävulen och demonerna tror på Gud — utan det är bara den som tror på Jesu evangelium, att han var den han sa, att han dog och återuppstod som erhåller dopet från Helige Anden. Därför var han tvungen att lägga till detta, för det räcker inte med att tro på vad som helst, inte ens räcker det att enbart tro på Gud.

Det andra stället är Joh. 3:3-7: ”3 Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.» 4 Nikodemus sade till honom: »Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?» 5 Jesus svarade: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande. 7 Förundra dig icke över att jag sade dig att I måsten födas på nytt.” Notera dock att sammanhanget är att ”födas på nytt”, som Nikodemus inte förstår. Att födas av vatten är den fysiska födseln, den första födseln, ur fostervattnet. Att födas av Ande är pånyttfödelsen, den andra födseln. En människa måste födas två gånger för att komma in i Guds rike: först som människa, sedan som kristen.

Det finns andra ställen i Bibeln som handlar om dop, Apost. 1:5: ”Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i helig ande.” Återigen den Helige Ande, inte en droppe vatten!

Apost. 19: ”Då sade Paulus: Johannes döpte med bättringenes döpelse, och sade folkena, att de skulle tro på den som komma skulle efter honom, det är, på Christum Jesum. 5 Och att, då de det hörde, läto de döpa sig i Herrans Jesu Namn. 6 Och då Paulus lade händer på dem, kom den Helige Ande öfver dem;” Återigen den Helige Ande. Inget vatten nämns. Observera också att Paulus här hade ett särskilt mandat av Herren att göra detta. Det tillkommer inte präster i efter-apostelisk tid att döpa genom handpåläggning.

Sedan har vi 1 Pet. 3:21
Hvilket nu ock oss saliga gör i dopet, som genom hint [”den förre”, ”den andre”, syftande på Noas räddning från vattnet genom vattnet] betydt är (icke att köttsens smittor afläggas, utan att man hafver ett godt samvet till Gud), genom Jesu Christi uppståndelse; (Karl XII:s Bibel)

Efter denna förebild bliven nu och I frälsta genom vatten — nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete — i kraft av Jesu Kristi uppståndelse, (1917)

På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, (B2000)

B2000 har som vanligt tolkat stället i icke-kristlig riktning, man räddas där AV vattnet (inte GENOM, som 1917 har), en mycket märklig tolkning. Man har dessutom frikopplat dopet och Krist uppståndelse. Vilket innebure två nödvändiga frälsningar och en förminskning av Jesus. (Jag har inte sett någon annan Bibelöversättning som så konsekvent försöker bryta sönder den kristna tron som B2000. Ingen annan modern Bibelöversättning har här frikopplat frälsningen från Kristus. Så här lyder stället exempelvis i English Standard Version (minoritetstext): ”Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ,” Och inte heller här nämns vattnet. Man måste också påpeka att B2000 bytt ut ordet ”samvete” till ”uppsåt”!)

Betydelsen i Karl XII:s Bibel (majoritetstext) är snarare det motsatta från 1917 och framförallt B2000: vattendopet ÄR INTE nödvändigt. Dock verkar Petrus här tala om vattendop, men som symbolisk handling. Ordet ”vilket” som inleder versen kan antingen syfta på ”vattnet” eller på hela föregående mening (Noas och hans familjs räddning), vilket sistnämnda New American Standard Bible ger stöd åt (NASB är en Bibel som är känd för att ligga oerhört nära originaltexten): ”…during the construction of the ark, in which a few, that is, eight persons, were brought safely through the water. 21 Corresponding to that, baptism now saves you-not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience-through the resurrection of Jesus Christ,”

Jämför även Lutherbibel 1912 (majoritetstext)

Christ, welches nun auch uns selig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet ist, nicht das Abtun des Unflats am Fleisch, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Auferstehung Jesu Christi,

och King James (majoritetstext)

The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:

Att tala i tungor eller ej, det är frågan

Att ”tala i tungor” har blivit något av ett virus i den moderna kristenheten och sprider sig genom pingströrelsen och den ”karismatiska rörelsen”. De anser att ”tala i tungor” är ett tecken på att vara fylld av den Helige Ande. (Något som skulle innebära att ”vanliga” kristna, som inte talar i tungor, inte är fyllda av den Helige Ande! En mycket betänklig ståndpunkt, som inte heller har stöd i Bibeln.)

Men vad innebär egentligen att ”tala i tungor”. Går vi till vårt svenska språk, så har vi det gamla ordet ”tungomål” som betyder (främmande) språk: tunga + mål (tal). Det är också vad som med största sannolikhet avses i Bibeln, när de första apostlarna plötsligt kunde ”tala i tungor”, dvs göra sig förstådda på främmande språk (utan att de själva hade studerat dem) i avsikt att de skulle kunna sprida evangeliet, inte att i extas bluddra fram osammanhängande och obegripliga ”ord”.

Radioprogrammet Issues Etc. reder ut begreppen:

http://issuesetc.org/podcast/sbotwwolfy05-29-15.mp3