Tysk eller nordisk svenska?

Idag borde kanske frågan lyda: Tysk eller engelsk eller nordisk svenska?

Det här är Viktor Rydbergs kända och inflytelserik artikel/uppsats från 1873, som bör läsas av alla språkintresserade svenskar! Konservativt? Ingalunda. Rydberg är medveten om att språket hela tiden ändras och utvecklas, men hur skall det ske, det är frågan. Nordiskt eller tyskt? Skall svenskan bli ett osjälvständigt tiggarspråk, som lånar ord utifrån och till slut dör, eller skall det leva vidare som ett självständigt nordiskt språk med förmåga till självförnyelse?

Här finns texten att läsa.