Vad säger Bibeln om socialism?

Ja, kärlek till nästan och medkänsla är viktiga i Bibeln, men så är även ansvar och rättfärdighet. Paulus skriver exempelvis i 2 Tess. 3:10:

Redan när vi voro hos eder, gåvo vi ju eder det budet: om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta.

Det kan vara tänkvärt för dem som är allt för fokuserade på den ”sociala gospeln” och glömmer både rättfärdighetskraven som Gud ställer på alla människor och det himmelska Jerusalem för det jordiska.

Paulus menar förstås inte att man ska låta folk svälta ihjäl, men alla som kan ska göra rätt för sig!